WEBINÁR | Vegetačné strechy pre odolnejšie a zelenšie mestá

SAŽP | Webinár | Vegetačné strechy pre odolnejšie a zelenšie mestá

BRATISLAVA, 5. mája 2022

WEBINÁR: Výzva a princípy obehového hospodárstva v stavebnom sektore v podmienkach Slovenskej republiky

V týchto dňoch sa uskutočnil webinár, ktorý organizovala SAŽP (Slovenská agentúra životného prostredia ) na témy udržateľnosti. Cieľom webinára bolo ponúknuť prehľad o súčasnej a pripravovanej legislatíve v sektore stavebníctva, poskytnúť informácie o Pláne obnovy a odolnosti ale aj dobrovoľných nástrojoch environmentálnej politiky.

Branislav Siklienka, predseda Asociácia pre zelené strechy a zelenú infraštruktúru vystúpil s prednáškou na tému – Vegetačné strechy pre odolnejšie a zelenšie mestá. Na webinári odzneli mnohé zaujímavé prezentácie, ktoré si môžete pozrieť na stránke 👉 Slovenská agentúra životného prostredia

Buďte súčasťou pozitívnej zmeny klímy spolu s nami 🌍

Novinky