Asociácia pre zelené strechy a zelenú infraštruktúru

Spájame sily za spoločný cieľ – zelené a udržateľné Slovensko. 

O ASOCIÁCII

Asociácia pre Zelené strechy a zelenú infraštruktúru vznikla v roku 2020. Našou ambíciou je prispieť k zelenšiem Slovensku. Zelené budovy prispievajú k adaptácii prostredia na zmenu klímy a majú množstvo výhod pre spoločnosť. Prostredníctvom prepájania architektov, developerov, univerzít, záhradníkov, samospráv a štátnych inštitúcií chceme podporovať ozeleňovanie budov a miest. Klimatickú zmenu nezmeníme. Môžeme však adaptovať naše mestá na zmenu klímy tak, aby sme my a naše deti mohli viesť plnohodnotný a kvalitný život.

Náš cieľ

Zelené strechy

Vegetačná strecha v Bratislave

Zelené strechy sú jednou z možností ako kompenzovať nedostatok vegetácie v mestách. Napomáhajú zmierňovať negatívne dopady zmeny klímy a dokonca môžu bytovým domom priniesť aj úsporu energií, predĺženie životnosti hydroizolácie a zníženie nákladov na údržbu strechy.

Extenzívne vegetačné strechy

Na väčšinu stavieb sa inštalujú extenzívne zelené strechy, ktoré sú nepochôdzne. Tie sú vysadené suchomilnými rastlinami – rozchodníkmi, trávami a machmi, ktoré si nevyžadujú špeciálnu údržbu ani automatický zavlažovací systém. Realizácia takejto strechy trvá pár dní. Môže sa zakladať buď výsadbou sadeníc rozchodníkov alebo hotovými rozchodníkovými kobercami. 
Kvôli nízkej váhe je tento typ strechy možné zrealizovať na takmer väčšine strešných konštrukcií.

Vegetačná strecha v Bratislave

Intenzívne vegetačné strechy

Pokiaľ to statika dovolí, na strechách je možné zrealizovať aj intenzívne zelené strechy. Sú to také záhrady na streche, ktoré vytvárajú pre majiteľov budov nový pobytový priestor. Je možné nich relaxovať, cvičiť alebo si užívať posedenia s rodinou alebo grilovačky so susedmi. Trendom vo svete sú aj komunitné záhrady na strechách, kde je možné pestovať zeleninu a ovocie.
Tento typ zelených striech umožňuje pestovať širokú škálu rastlín, kríkov a stromov. Aktívne využívané strechy si vyžadujú zavlažovací systém a pravidelnú údržbu.

Intenzívna zelená strecha
Pridajte sa k nám aj vy

Ak vás zelené strechy zaujímajú, chcete mať aktuálne informácie zo zahraničia, podieľať sa na šírení myšlienky výhodnosti zelených opatrení a byť súčasťou pozitívnej zmeny, ponúkame vám stať sa naším členom. Len spájaním a spoluprácou dosiahneme viac.

Individuálne členstvo

300€
Poplatok pre rok 2021

Môže stať právnická alebo fyzická osoba, ktorá sa zaoberá zeleňou, ale najmä realizuje alebo projektuje zelené strechy, zelené fasády alebo prvky zelenej infraštruktúry a má bydlisko alebo sídlo na území Slovenskej republiky.

Obchodné členstvo

500€
Poplatok pre rok 2021

Môže stať právnická osoba alebo fyzická osoba – SZČO, ktorá vyrába alebo dodáva materiály, výrobky a služby pre zelené strechy, zelené fasády, zelenú infraštruktúru, alebo produkty súvisiace so zeleňou.

Mimoriadne členstvo

300€
Poplatok pre rok 2021

Môže stať právnická alebo fyzická osoba, ktorá spĺňa podmienky individuálneho člena a má bydlisko alebo sídlo mimo územia Slovenskej republiky.

Certifikát člena Asociácie pre zelené strechy
Logo Asociácia pre zelené strechy

Kontakty

Asociácia pre zelené strechy a zelenú infraštruktúru
Bystrické sady 8727/36 84106
Bratislava – m. č. Záhorská Bystrica
Právna forma: Združenie
IČO: 53469267

č.ú. SK6275000000004028710600 ČSOB

STANOVY ASOCIÁCIE

PRIDELENIE IČO

Vedenie OZ

Branislav Siklienka
BRANISLAV SIKLIENKA
Predseda združenia
Ing. Renata Hanusková
RENATA HANUSKOVÁ
Podpredseda združenia
Martin Mikulaj | podpredseda Združenia pre zelené strechy
MARTIN MIKULAJ
Podpredseda združenia
Bystrické sady 8727/36 Bratislava, Záhorská Bystrica 84106
+421 907 368 000

V médiach

Máte otázku?