Asociácia pre zelené strechy a zelenú infraštruktúru

Spájame sily za spoločný cieľ – zelené a udržateľné Slovensko. 

O ASOCIÁCII

Asociácia pre Zelené strechy a zelenú infraštruktúru vznikla v roku 2020. Našou ambíciou je prispieť k zelenšiem Slovensku. Zelené budovy prispievajú k adaptácii prostredia na zmenu klímy a majú množstvo výhod pre spoločnosť. Prostredníctvom prepájania architektov, developerov, univerzít, záhradníkov, samospráv a štátnych inštitúcií chceme podporovať ozeleňovanie budov a miest. Klimatickú zmenu nezmeníme. Môžeme však adaptovať naše mestá na zmenu klímy tak, aby sme my a naše deti mohli viesť plnohodnotný a kvalitný život.

Náš cieľ

Zelené strechy

Vegetačná strecha v Bratislave

Zelené strechy sú jednou z možností ako kompenzovať nedostatok vegetácie v mestách. Napomáhajú zmierňovať negatívne dopady zmeny klímy a dokonca môžu bytovým domom priniesť aj úsporu energií, predĺženie životnosti hydroizolácie a zníženie nákladov na údržbu strechy.

Extenzívne vegetačné strechy

Na väčšinu stavieb sa inštalujú extenzívne zelené strechy, ktoré sú nepochôdzne. Tie sú vysadené suchomilnými rastlinami – rozchodníkmi, trávami a machmi, ktoré si nevyžadujú špeciálnu údržbu ani automatický zavlažovací systém. Realizácia takejto strechy trvá pár dní. Môže sa zakladať buď výsadbou sadeníc rozchodníkov alebo hotovými rozchodníkovými kobercami. 
Kvôli nízkej váhe je tento typ strechy možné zrealizovať na takmer väčšine strešných konštrukcií.

Vegetačná strecha v Bratislave

Intenzívne vegetačné strechy

Pokiaľ to statika dovolí, na strechách je možné zrealizovať aj intenzívne zelené strechy. Sú to také záhrady na streche, ktoré vytvárajú pre majiteľov budov nový pobytový priestor. Je možné nich relaxovať, cvičiť alebo si užívať posedenia s rodinou alebo grilovačky so susedmi. Trendom vo svete sú aj komunitné záhrady na strechách, kde je možné pestovať zeleninu a ovocie.
Tento typ zelených striech umožňuje pestovať širokú škálu rastlín, kríkov a stromov. Aktívne využívané strechy si vyžadujú zavlažovací systém a pravidelnú údržbu.

Intenzívna zelená strecha
Pridajte sa k nám aj vy

Ak vás zelené strechy zaujímajú, chcete mať aktuálne informácie zo zahraničia, podieľať sa na šírení myšlienky výhodnosti zelených opatrení a byť súčasťou pozitívnej zmeny, ponúkame vám stať sa naším členom. Len spájaním a spoluprácou dosiahneme viac.

Individuálne členstvo

300€
Poplatok pre rok 2021

Môže stať právnická alebo fyzická osoba, ktorá sa zaoberá zeleňou, ale najmä realizuje alebo projektuje zelené strechy, zelené fasády alebo prvky zelenej infraštruktúry a má bydlisko alebo sídlo na území Slovenskej republiky.

Obchodné členstvo

500€
Poplatok pre rok 2021

Môže stať právnická osoba alebo fyzická osoba – SZČO, ktorá vyrába alebo dodáva materiály, výrobky a služby pre zelené strechy, zelené fasády, zelenú infraštruktúru, alebo produkty súvisiace so zeleňou.

Mimoriadne členstvo

300€
Poplatok pre rok 2021

Môže stať právnická alebo fyzická osoba, ktorá spĺňa podmienky individuálneho člena a má bydlisko alebo sídlo mimo územia Slovenskej republiky.

Certifikát člena Asociácie pre zelené strechy
Logo Asociácia pre zelené strechy

Kontakty

Asociácia pre zelené strechy a zelenú infraštruktúru
Bystrické sady 8727/36 84106
Bratislava – m. č. Záhorská Bystrica
Právna forma: Združenie
IČO: 53469267

č.ú. SK6275000000004028710600 ČSOB

STANOVY ASOCIÁCIE

PRIDELENIE IČO

Vedenie OZ

Branislav Siklienka
BRANISLAV SIKLIENKA
Prezident združenia
JÁN RAPAN
Viceprezident združenia
Bystrické sady 8727/36 Bratislava, Záhorská Bystrica 84106
+421 907 368 000

V médiach

Máte otázku?

Zuzana Beerová

Obchodný manažér spoločnosti AGRO CS Slovakia a.s., záhradný a krajinný architekt. Po absolvovaní štúdia na Fakulte záhradníctva a krajinného inžinierstva v Nitre, Zuzana postupne začala uplatňovať nadobudnuté skúsenosti z oboru v spoločnosti AGRO CS Slovakia a.s., kde od roku 2014 až dodnes pôsobí ako obchodný manažér PROFI. Špecializuje sa a zastrešuje predaj kompletného sortimentu pre vegetačné strechy a parkové úpravy na slovenskom trhu. Aktívne sa podieľa na návrhu správneho a funkčného vegetačného súvrstvia na rôznych projektoch extenzívnych a intenzívnych striech.

Pavel Dostál

Pôsobí ako konateľ vo firme GreenVille service s.r.o., ktorá sa zaoberá realizáciami zelených striech od roku 2012. Pavel Dostal je tiež predseda odbornej sekcie Zelené střechy při Svazu zakládání a údržby zeleně združujúca firmy a organizácie profesionálne sa zaoberajúce zeleňou na budovách. Je aktívnym členom pracovných skupín České rady pro šetrné budovy (CZGBC) a jedným z viceprezidentov medzinárodnej organizácie EFB združujúci národné asociácie zelených striech v európskych krajinách.

Vladimír Kočvara

Pete Ellis

Odborník na zelené strechy. Jeho spoločnosť sídli v Bostone a má viac ako desaťročné skúsenosťami v tomto odvetví. Pete je oddaný obhajca, pedagóg a realizátor zelených striech a pevne verí v regeneračnú silu zelenej infraštruktúry a riešení založených na prírode. Pete, ktorý pochádza z rôznorodého prostredia v oblasti umenia, stavebníctva, dizajnu a poľnohospodárstva, má holistický prístup k svojej práci, s dôrazom na interdisciplinárne myslenie a spoluprácu. Spolu so svojím tímom v Recover Green Roofs vyvinul a inštaloval zelené strechy a strešné farmy po celých Spojených štátoch, pričom neúnavne pracoval na podpore začlenenia prírody do nášich zastavaných miest.

Martin Vysoký

Krajinný architekt, ktorý pracuje v konzultačnej spoločnosti Edge, ktorá sídli v švédskom Malmö. Zameriava sa na tvorbu multifunkčných verejných priestorov, ktoré prispievajú ku kvalite mestského života. Je spoluautorom príručky Živé ulice – príručka k Bluegreengrey systémov, ktorá bola vytvorená pre deväť švédskych samospráv a ktorá vychádza z niekoľkoročného výskumu a aplikácie týchto systémov v mestskom prostredí. Vo svojej prezentácii bude hovoriť o medzioborovom prístupe, ktorý ukazuje ako spojiť funkcie hospodárenia s dažďovou vodou, výsadbového a koreňového priestoru pre vegetáciu a spevnené povrchy pre dopravu na tej istej ploche a tom istom objeme s cieľom zabezpečenia ekosystémových služieb a zvýšenia klimatickej odolnosti mestských priestorov.

Ing. Rastislav Nemec

Ing. Rastislav Nemec je riaditeľom divízie rozvoja podnikania v Slovenskom plynárenskom priemysle, a. s. od februára 2021. Divízia, ktorú riadi, má kompetencie a zodpovednosti za vytváranie a realizáciu strategických rozvojových príležitostí v oblastiach budovania obnoviteľných zdrojov energií (OZE), najmä fotovoltických a veterných elektrární, ďalej produkcie alternatívnych nízko emisných energií a palív, vrátane biometánu a zeleného vodíka a v neposlednom rade v oblasti poskytovania moderných energetických služieb a riešení, akými je napr. agregácia. Rastislav Nemec bol pred príchodom do SPP na strane poradenskej spoločnosti manažérom projektu a hlavným expertom pre vytvorenie novej vízie a stratégie SPP do roku 2030, ktorá sa od roku 2020 postupne implementuje.

Dusty Gedge

Profesionál v oblasti zelenej infraštruktúry, rečník, fotograf a ochranca prírody V súčasnosti je Dusty Gedge prezidentom Európskej federácie asociácií zelených striech (EFB) a zakladateľom Livingroofs.org uznávanou autoritou, dizajnérom a konzultantom v oblasti zelených striech a zelenej infraštruktúry. Spolupracuje s Garym Grantom pre Green Infrastructure Consultancy Ltd. Dusty jel celý život pozorovateľom vtákov a má veľký záujem o prírodu, či už ide o divé včely, motýle alebo poľné kvety. Pozorovanie vtáctva ho nasmerovalo v jeho kariére k zelenej infraštruktúre.