top of page

Najväčšia každoročná súťaž na Slovensku, ktorá sa venuje komplexne odbornej téme pre zelené strechy a zelenú infraštruktúru.

Prečo súťaž organizujeme

Zelené strechy sú nie len estetickým prvkom budov, ale plnia mnoho ekologických funkcií a majiteľom budov prinášajú výhody aj v podobe úspory nákladov. Zmena klímy prináša nutnosť adaptácie na túto zmenu a vegetačné strechy sú jedným z nástrojov, ako zlepšiť podmienky pre život.

Preto by sme chceli do súťaže zapojiť laickú a odbornú verejnosť a napomôcť popularizácii vegetačných striech ako súčasti udržateľnej výstavby, ochrany životného prostredia a návratu zelene do sídiel.

Kto sa môže prihlásiť

Prihlášku môže podať do súťaže fyzická alebo právnická osoba, ktorá:

  • realizovala vegetačné súvrstvie,

  • podieľala sa na financovaní diela,

  • podieľala sa projekcii alebo realizácii diela,

  • je prevádzkovateľom alebo vlastníkom stavby.

Sledujte Blog a novinky, ohľadom vyhlásenia aktuálneho ročníka, vrátane súťažných podmienok, registrácie a termínov.

Pokiaľ máte záujem byť oficiálnym partnerom našich súťaží, kontaktujte nás. Poskytujeme špeciálne balíky služieb.

Strecha do sutaze copy.webp

Súťaž: Zelená strecha roku

Prezerajte, nominujte, hlasujte

Súťažné kategórie

Rodinné domy, chaty, garáže a prístavby. Menšie stavby ako sú záhradné domčeky, altánky, mobilné domy, a iné stavby pre rodinné využitie.

Rodinná zelená strecha

Budovy na bývanie s viacerými bytmi - obytné domy. Administratívne budovy a budovy občianskej výstavby (napr. sídla firiem, úrady, školy, nemocnice, športové haly, divadlá). Komerčné budovy, obchodné centrá.

Verejná zelená strecha

Súťažné ceny pre aktuálny rok

bottom of page