top of page

Memorandum o spolupráci so Slovak Business Agency

Updated: Mar 17, 2023

Konečne sa podaril ďalší krok v rozširovaní obojstranne výhodnej spolupráce! Asociácia pre zelené strechy a zelenú infraštruktúru a Slovak Business Agency (SBA) podpísali Memorandum o spolupráci.
Podpis zmluvy s SBA a Asociácie pre zelené strechy a zelenú infraštruktúru
Katarina Jelenáková (SBA) a Branislav Siklienka (Asociácia) pri prevzatí podpísaného Memoranda

Už dnes sa tešíme na otvorené aktivity, ktoré aktuálne spoločne prejednávame. Budeme Vás informovať.


O Slovak Business Agency (SBA):


SBA predstavuje v Slovenskej republike kľúčovú a najstaršiu špecializovanú inštitúciu z hľadiska podpory malého a stredného podnikania. Vznikla v roku 1993 spoločnou iniciatívou EÚ a vlády SR. Je to jedinečná platforma verejného a súkromného sektora. SBA chce byť prvou voľbou slovenských firiem pri vzniku a rozvoji ich podnikania.


Jej poslaním je komplexná pomoc podnikateľom v súlade s princípmi iniciatívy Small Business Act, komplexná podpora podnikania na národnej, regionálnej a miestnej úrovni a posilnenie konkurencieschopnosti podnikateľov v rámci spoločného trhu EÚ a na trhoch tretích krajín.


Cieľom SBA je predovšetkým zvýšiť mieru prežitia podnikov na trhu, zvýšiť zamestnanosť v súkromnom sektore, zvýšiť inovačnú výkonnosť slovenských podnikov, stimulovať podnikateľského ducha, zabrániť marginalizácii podnikov a zvýšiť konkurencieschopnosť slovenského podnikateľského prostredia a slovenských podnikov.

38 views0 comments

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page