top of page

The World Green Infrastructure Congress WGIC 2023

Zelená strecha a zelená infraštruktúra je opäť v centre pozornosti, teraz na svetovej úrovni. Veda, výskum, design, realizácia, údržba a dotácie na jednom spoločnom mieste.


The World Green Infrastructure Congress WGIC 2023

Asociácia pre zelené strechy a zelenú infraštruktúru ako člen Európskej federácie Asociácií zelených striech a stien (EFB) ponúka účasť na najväčšom svetovom kongrese pre ekologizáciu budov.



The World Green Infrastructure Congress WGIC 2023

Organizátorom je člen EFB: BuGG Bundesverband GebäudeGrün e. V. (člen EFB)

Medzinárodnými partnermi sú:

European Federation of Green Roofs & Walls (EFB)

World Green Infrastructure Network (WGIN)


Kedy: 27.- 29. 6. 2023

Kde: MERCURE HOTEL MOA, Berlín, Nemecko


The World Green Infrastructure Congress v skratke

  • viac ako 80 rečníkov z rôznych krajín

  • viac ako 40 vystavovateľov na sprievodnej odbornej výstave

  • prenos poznatkov odborníkmi z odvetvia z Nemecka a zahraničia v paralelných prednáškových a diskusných kolách

  • multi-tematická výmena skúseností medzi zástupcami miest, architektmi, urbanistami, mestskými vodohospodármi, zástupcami priemyslu a nehnuteľností, výrobcami, spracovateľmi, výskumníkmi, združeniami, politikmi a inými záujmovými skupinami



Výhody pre členov Asociácie pre zelené strechy a zelenú infraštruktúru


Ako už obyčajne, členovia našej Asociácie získavajú výhody:


Zvýhodnená cena vstupu

zľava na vstupnom 299Eur na osobu vs. 350Eur na osobu (bežné vstupné).

Členovia Asociácie uplatnia zľavu v registráčnom formulári uvedením svojho členstva v sekcii "member of": EFB/Association of Green Roofs and Green Infrastructure Slovakia. Len pre istotu - prichádza nám registračný report, keďže sme pod EFB.

Podmienky registrácie a cenník nájdete:


Green Infrastructure Award

Možnosť navrhnúť domáci (Slovenský) projekt do súťaže Green Infrastructure Award, ktorá bude vyhodnotená počas WGIC. Kategórie súťaže:

  • Built Environment

  • Urban Landscape

  • Policy & Research

Detaily u nás v Asociácii.



Asociácia pre zelené strechy a zelenú infraštruktúru

Marketing team




98 views0 comments

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page