top of page
Zelená strecha + Štandardy a Normy =  Asociácia pre zelené strechy a zelenú infraštruktúru.

Štandardy pre zelené strechy

V tejto sekcii máte možnosť stiahnuť štandardy, normy, odborné publikácie:

  • z autorskej činnosti Asociácie pre zelené strechy a zelenú infraštruktúru a jej členov/partnerov,

  • z autorskej činnosti Európskej federácie zelených striech a jej partnerov,

  • tretích strán, ktoré umožnili tento spôsob šírenia informácií.

Uvedené dokumenty sú voľne šíriteľné a podliehajú (pokiaľ je uvedené):

Asociácia pre zelené strechy a zelenú infraštruktúru si vyhradzuje právo z titulu zdieľania, kopírovania a distribúcie dokumentov a/alebo ich obsahu z tejto webovej stránky len za podmienok, že:

nadobúdateľ týchto informácií uvedie príslušný kredit, poskytne odkaz na zdroj a uviedie, či boli vykonané zmeny. 

Vegetačné súvrstvie zelených striech. Štandardy pre navrhovanie, realizáciu a údržbu zelených striech.

Vegetačné súvrstvie zelených striech

Štandardy pre navrhovanie, realizáciu a údržbu zelených striech

Cieľom tohto dokumentu (ďalej tiež štandardy) je stanoviť zásady a požiadavky pre navrhovanie, realizáciu a údržbu zelených striech, t. j. striech s vegetačným súvrstvím. Štandardy opisujú rôzne spôsoby ozelenenia a aj používané materiály a vegetáciu, sú tiež odporúčaním pre projektantov, investorov a zhotoviteľov zelených striech. 

Autor: Asociácia pre zelené strechy a zelenú infraštruktúru, o. z. 

Prvé vydanie, august 2022

Tento dokument je poskytnutý na šírenie v súlade s licenciou: CC BY-NC-ND 4.0

Všetky dokumenty sú k dispozícii z nášho zdieľaného úložiska, kam budete presmerovaní po spustení downloadu.

Všetko o zelených strechách v podobe odbornej dokumentácie. Dozviete sa detailné informácie o návrhu a stavbe zelenej strechy. Podporujeme tak vzdelávanie o zelených strechách. A to všetko na základe výskumu o zelených strechách a zelenej infraštruktúre.

bottom of page