top of page

Som slovenský alebo zahraničný subjekt.

Touto tématikou sa zaoberám a zelenú infraštruktúru realizujem. Tvorím návrhy riešení, opatrení. Som skôr prijímateľ výsledku zelených opatrení.

Realizátori zelených opatrení a striech/infraštruktúry, správcovské spoločnosti, združenia, bytové spoločenstvá, projektanti, architekti, záujmové, profesné združenia.

INDIVIDUÁLNE ČLENSTVO

500€

Som slovenský alebo zahraničný subjekt.

Touto tématikou sa zaoberám komerčne. Vyrábam, alebo predávam materiál a tovar určený pre zelené opatrenia, alebo v nadväznosti na ne. Bez ohľadu na to, či som fyzická alebo právnická osoba.

Výrobcovia alebo predajcovia substrátov, geotextílií, nopových fólií, vegetácie, hydroizolácií, developeri, stavebné spoločnosti, atď.

OBCHODNÉ ČLENSTVO

1000€

Som právnická alebo fyzická osoba, ktorá spĺňa podmienky individuálneho člena, avšak mám bydlisko alebo sídlo mimo územia Slovenskej republiky.

Zahraničné záujmové, profesné združenia, bez komerčného charakteru.

MIMORIADNE ČLENSTVO

500€

Som právnická alebo fyzická osoba, municipálny alebo gov sektor, alebo osoba ktorá aktívne vystupuje v oblasti znižovania dopadov klimatickej zmeny či už regionálne, alebo celosvetovo.

ČESTNÉ ČLENSTVO

0€

Som vedeckou inštitúciou, výskumnou inštitúciou alebo vedcom. Som slovenský alebo zahraničný subjekt.

VEDECKÉ ČLENSTVO

0€

Som pedagogický zamestnanec alebo vysokoškolský učiteľ v škole na území Slovenskej republiky.

PEDAGOGICKÉ ČLENSTVO

10€

Som fyzická osoba staršia ako 16 rokov, ktorá je v čase podania prihlášky do občianskeho združenia žiakom strednej školy alebo študentom dennej formy vysokoškolského štúdia na území Slovenskej republiky.

ŠTUDENTSKÉ ČLENSTVO

10€

Registrácia člena  + Zelená strecha =  Asociácia pre zelené strechy a zelenú infraštruktúru.

Uvedené registračné poplatky sú platné od 1.3.2023, na základe rozhodnutia Správnej rady Asociácie pre zelené strechy a zelenú infraštruktúru zo dňa 26.1.2023.

Pokiaľ si nie ste istí, do ktorej kategórie členstva spadáte, napíšte nám dole do Zeleného Chat-u, alebo zašlite email. Detaily nájdete v Stanovách Asociácie.

Registračný poplatok nezahŕňa DPH (Asociácia nie je platcom DPH). Registračný poplatok môže byť znížený o 50% jeho hodnoty, pokiaľ príde k registrácii subjektu po 1. júni daného kalendárneho roku, v ktorom sa registrácia uskutočnila. Registrácia je platná dňom úhrady registračného poplatku. Registrácia nie je nárokovateľná, uvítame však každého, kto má záujem prispieť k cieľom našej Asociácie zelených striech a zelenej infraštruktúry.

V prípade registrácie subjektu, ktorý má definovaného štatutára (konateľ spoločnosti, poverená osoba, ...) je potrebné do registračného formuláru uviesť aj tieto údaje, zároveň aj údaje osoby, ktorá registráciu odosiela.

Registrácia člena Asociácie pre zelené strechy a zelenú infraštruktúru

Ak vás zelené strechy zaujímajú, chcete mať aktuálne informácie zo zahraničia, podieľať sa na šírení myšlienky výhodnosti zelených opatrení a byť súčasťou pozitívnej zmeny, ponúkame vám možnosť stať sa naším členom.

Získate tak prístup k obsahu, dokumentom, ktoré sú prístupné len pre členov Asociácie pre zelené strechy a zelenú infraštruktúru, zvýhodnené vstupy na podujatia organizované Asociáciou, konferencie našich partnerov alebo Európskej federácie a jej členov doma alebo v zahraničí.

Získate aj prístup k spôsobu financovania zelenej strechy a zelenej infraštruktúry - prostredníctvom dotácií alebo fondov.

Získate tak prístup k odborníkom na zelené strechy a zelenú infraštruktúru v 27 krajinách EU + Spojeného kráľovstva, Nórska, Švajčiarska a Srbska. Len spájaním a spoluprácou dosiahneme viac.

bottom of page