top of page

História tejto civilizácie je krátka.

Čo tu zanecháme?

Toto je história klimatickej zmeny v kocke.

To zadefinovalo Asociáciu pre zelené strechy a zelenú infraštruktúru.

Luke Howard

​Luke Howard ako priekopnícky britský meteorológ prvý zmeral fenomén mestského tepelného ostrova na základe pozorovaní uskutočnených v Tottenhame. Uvedené spísal vo vedeckej publikácii ​"​The Climate of London". Za toto dielo bol v roku 1821 prijatý za člena Kráľovskej spoločnosti. Howardove merania preukázali, že centrum mesta v noci je oveľa teplejšie ako jeho okrajové časti (predmestia). Jeho doplnkové deväťročné merania potvrdili rozdiel až 15.7 °C (Howard, 1833). Počas jarných období zažívame v Bratislave 14°C rozdiel na ploche 500m2 medzi asfaltovou plochou a plochou, ktorá je pokrytá zeleňou.

1818

200 rokov už vieme, že je to problém, avšak ako ľudstvo venujeme väčšiu pozornosť zábave, výsledku futbalového zápasu, Olympijským hrám, cyklistike, ...

John Tyndall

Pomocou dlhovlnného infračerveného žiarenia zmeral, pochopil a vysvetlil skleníkový efekt z hľadiska absorpcie a vyžarovania tepla plynmi vrátane oxidu uhličitého a vodnej pary v atmosfére. To všetko vďaka tomu, že geniálny matematik a fyzik Joseph Fourier poskytol základy k tomu objavu už v roku 1824.

1861

Už viac ako 160 rokov rozumieme základom vzniku skleníkového efektu v atmosfére, avšak ako ľudstvo venujeme väčšiu pozornosť... veď viete.

Revelle & Suess

Roger Revelle a Hans E. Suess vo svojej výskumnej práci popísali defekt spojený s cirkuláciou oxidu uhličitého (CO2) medzi atmosférou a oceánom: "morská voda nepohltí všetok dodatočný CO2 vstupujúci do atmosféry, ako mnohí predpokladali". Prišli k nasledovnému záveru:

"Nárast atmosférického CO2 z tejto príčiny je v súčasnosti malý, ale môže sa stať významným počas budúcich desaťročí, ak bude spaľovanie priemyselného paliva naďalej exponenciálne rásť.", keďže "V priebehu niekoľkých storočí vraciame do atmosféry a oceánov koncentrovaný organický uhlík uložený v sedimentárnych horninách počas stoviek miliónov rokov."

1957

Už viac ako 66 rokov vieme, že antropogenický vplyv na klimatickú zmenu je merateľný, avšak... 

OSN IPCC

Organizácia spojených národov (OSN) vytvorila The Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). Jedná sa o organizáciu, ktorej úlohou je poskytovať hodnotiace správy o Klimatických zmenách na základe výskumu dát z celého sveta.

 

V roku 2015 IPCC začal svoj šiesty hodnotiaci cyklus. Dokončí ho v roku 2023. Ostatné dva reporty z roku 2021 a 2022 potvrdili, že cieľ dosiahnuť v roku 2030 otepľovanie o 1,5°C v porovnaní s predindustriálnymi úrovňami nie je možné.

1988

Už viack ako 35 rokov robíme detailný výskum antropogenických spúšťačov klimatickej zmeny.

EFB - federácia

Vznikla najväčšia Federácia všetkých Európskych Asociácií zelených striech.

Asociácia pre zelené strechy a zelenú infraštruktúru je jej plnohodnotným členom.

Zakladajúcimi členmi Federácie Zelených striech boli Nemecko, Švajčiarsko a Rakúsko.

V posledných rokoch sa zintenzívnili pracovné skupiny podporované Európskou komisiou a technológie zelených striech a stien sa stali súčasťou projektov Horizont 2020 v celej Európe. V súčasnosti EFB začala s iniciatívou prieskumu trhu s cieľom vytvoriť komplexnú správu o trhu pre ekologizujúci priemysel.

1997

Už +23 rokov EFB poskytuje podporu pre riešenia, ktoré bojujú s antropogenickými príčinami klimatickej zmeny.

Naša Asociácia

Vznikla Asociácia pre zelené strechy a zelenú infraštruktúru na Slovensku.

Našou ambíciou je prispieť k zelenšiem Slovensku.

Prostredníctvom prepájania architektov, developerov, univerzít, záhradníkov, vlastníkov bytov/domov, správcovských spoločností, samospráv a štátnych inštitúcií chceme podporovať ozeleňovanie budov a miest.

Klimatickú zmenu nezastavíme ľahko. Môžeme však adaptovať naše mestá na zmenu klímy tak, aby sme my a naše deti mohli viesť plnohodnotný a kvalitný život.

2020

Tu sme začali písať históriu aj my. Prepájame ľudí, technológie, vytvárame príležitosti a trh na uskutočniteľné opatrenia pre znižovanie antropogenických príčin (nielen dopadov) klimatickej zmeny.

bottom of page