top of page

Konferencia: „Zelené strechy pre odolnejšie mestá 2022“

Updated: Mar 17, 2023

29. septembra 2022 sa stretlo 135 účastníkov konferencie „Zelené strechy pre odolnejšie mestá“ prevažne z radov developerov, architektov, zastupiteľov miest, výrobcov materiálov pre zelené strechy ale aj realizátorov udržateľnejšieho stavebníctva, aby si rozšírili svoje poznatky o najnovších trendoch zelenšieho stavebníctva vo svete.

14 spíkrov zo siedmych krajín sveta nám predstavilo 14 inšpiratívnych a zaujímavých prezentácií, najkrajšie prístupy a riešenia zelených striech a budov, riešenia okrasnej a funkčnej zelene, pochôdznych striech, fotovoltaiky, pestovateľských striech ale aj zelených fasád budov. Mali sme možnosť vidieť ako sa jednotlivé mestá menia a podporujú zelenšiu architektúru. Ďakujeme im za ich prínos a inšpirácie.


Čo nám konferencia dala?


Odišli sme motivovaní, urobiť naše mestá zelenšie a odolnejšie, s cieľom stať sa súčasťou úžasného príbehu, ktorý môže zmeniť náš svet. Klimatická kríza má významný vplyv nielen na ekosystémy, ale aj na život a zdravie mnohých, predovšetkým našich detí a vnúčat, práve im tu zanecháme túto planétu. Ohrozenie je reálne, no existujú stratégie, ako tomu úspešne čeliť. Zmena je len v našich hlavách. Pridajte sa ku členom Asociácie pre zelené strechy a spojme sily za spoločný cieľ – zelené a udržateľné Slovensko.

Súčasťou konferencie bola prezentácia najkrajších striech na Slovensku, udelenie cien víťazom súťaže zelená strecha roka 2022, ale aj návštevy samotných striech v Bratislave a vo Viedni.

Konferencia Zelené strechy pre odolnejšie mestá, 29.9.2022
Konferencia Zelené strechy pre odolnejšie mestá, 29.9.2022

Ďakujeme našim partnerom, bez ktorých by sa konferencia nemohla uskutočniť :

Konferencia sa uskutočnila pod záštitou Ministerstva životného prostredia SR

Konferencie sa zúčastnili:

Vážime si Váš záujem o danú problematiku, Váš čas, ktorý ste venovali príprave a účasti na konferencii. Veríme, že naša spolupráca bude pokračovať aj v budúcnosti a že táto konferencia priblíži Slovensko k najzelenším mestám Európy. Buďte súčasťou pozitívnej zmeny klímy spolu s nami.


Branislav Siklienka

predseda asociácie84 views0 comments

Comentários

Avaliado com 0 de 5 estrelas.
Ainda sem avaliações

Adicione uma avaliação
bottom of page