ASB.sk – článok | Prečo sú potrebné zelené strechy a počíta sa s nimi aj v rámci eurofondov?

BRATISLAVA, 15. február 2022

Asociácia pre zelené strechy a zelenú infraštruktúru sa snaží spraviť život v slovenských mestách udržateľnejším a príjemnejším. V spolupráci so samosprávami, štátom, developermi a obyvateľmi chceme docieliť čo najväčšie pokrytie striech a fasád budov živými zarastenými plochami. Vybudovanie „zelenej oázy v meste“ však nie je lacné.

Pre článok odborného portálu o architektúre a stavebníctve ABS.sk sa na tému Zelené strechy: Prečo sú také potrebné a počíta sa s nimi aj v rámci eurofondov? vyjadril predseda Asociácie pre zelené strechy a zelenú infraštruktúru Branislav Siklienka. V článku sa dozviete o investičnej podpore EÚ, štátu aj samotných miest, o výhodách zelených striech v mestách a synergii zelených striech so solárnymi panelmi, ale aj o príkladoch zo sveta. 

Článok asb.sk 👉 Zelené strechy: Prečo sú také potrebné a počíta sa s nimi aj v rámci eurofondov?

Buďte súčasťou pozitívnej zmeny klímy spolu s nami 🌍

Novinky