top of page
Mensch_mAufbau.webp
26.- 27. SEPTEMBER 2023
hotel Park Inn by Radisson Danube, Bratislava
28. SEPTEMBER 2023
celodenná exkurzia autobusom
Spolu zažijeme 24 odborných prednášok a budete mať možnosť porozprávať sa s účastníkmi konferencie na večernom networkingu. Prepájanie je dôležité, pretože spájaním dokážeme urobiť pre naše mestá a nasledujúce generácie viac.
nad podujatím prevzala záštitu
prezidentka Slovenskej republiky
pani Zuzana Čaputová
Zelená strecha a rodinný dom v Liptovskej Štiavnici

​darí sa nám búrať mýty, pridajte sa

​Zelená strecha nie je len panské huncútstvo

Klimatickú zmenu naša generácia už nezastaví. Je ale možné urobiť naše mestá, obce, budovy a zeleň v okolí odolnejšími, aby sme my a naše deti mohli viesť plnohodnotný a kvalitný život.

Zelená strecha a Guthaus Bratislava

o nás

Asociácia pre zelené strechy

a zelenú infraštruktúru

Podpora ozelenenia striech, stien budov a iných stavebných konštrukcií a prvkov zelenej infraštruktúry, hospodárenia s vodou a energetickej efektívnosti sídel ako súčasti udržateľnej výstavby, ochrany životného prostredia a návratu zelene do sídiel.

Zelená strecha, veda a výskum. Vegetačná strecha a benefity. Dotácie.

sme veľkou federáciou nielen v EU

European Federation Green Roofs & Living Wall Associations

Asociácia je členom. Federácia zastrešuje Asociácie zelených striech vo všetkých 27 štátoch Európskej únie, Veľkej Británie, Nórska, Švajčiarska a Srbska.

Spolupracujeme s významnými univerzitami. Tvoríme vlastný výskum, analýzy a využívame pritom prvky umelej inteligencie.

Zelená strecha a najväčšia úťaž na Slovensku.

vieme, že toto úsilie má zatiaľ málo pozornosti

Oceňujú našu prácu

a my oceňujeme tú Vašu

Asociácia pre zelené strechy za krátke obdobie svojej existencie získava významné ocenenia. Zelená strecha roku je súťažou pre každého; nominovať môže aj verejnosť. Najnovšie chceme oceniť aj práce študentov, vedcov, komunity. Nie je to len o strechách. Je to o vás.

Výskum a Zelená strecha. Štandardy a normy pre architektov, developerov, realizátorov. Aj pre segment - svojpomocne.

merateľné úsilie a výsledky

Tvoríme štandardy a normy

pre trh, ktorý ešte len vzniká

Asociácia pre zelené strechy a zelenú infraštruktúru má  vlastnú vydavateľskú činnosť. V spolupráci so špičkovými domácimi a zahraničnými odborníkmi vytvárame metodiku pre návrh, projekciu, realizáciu a údržbu zelených striech a zelenej infraštruktúry.

Zelená strecha a Asociácia pre zelené strechy a zelenú infraštruktúru.

je to veľmi jednoduché

Ako sa stať členom Asociácie

pre zelené strechy a zelenú infraštruktúru

Asociácia pre zelené strechy a zelenú infraštruktúru má rôznorodú členskú základňu. Staňte sa členom a budete mať možnosť spolupracovať s najlepšími v odbore z domova aj zo zahraničia. Máme špecializované členstvá pre študentov, pedagógov, výskum, biznis, realizátorov, správcovské spoločnosti a developerov. Vzájomným prepájaním a zdieľaním skúseností chceme zlepšovať životné prostredie.

Zelená strecha a prínosy pre spoločnosť.

objavte viac obsahu

Čo ste nenašli tu, nájdete  v MENU. Členovia ešte viac.

Asociácia pre zelené strechy a zelenú infraštruktúru presadzuje otvorený prístup k informáciám. Sekcia Blog a Novinky je prístupná pre všetkých. Naši členovia majú možnosť získať prístup k extra obsahu v členskej sekcii - príprava projektov, špecifický výskum, spôsob financovania.
Členovia Asociácie majú o.i. k dispozícii kalendár seminárov a konferencií (Asociácie, partnerov, členov), ktoré sa organizujú u nás i v zahraničí a môžu sa aktívne na podujatiach podieľať a zviditeľniť.

Asociácia pre zelené strechy a zelenú infraštruktúru tvorí vzdelávacie aktivity pre študentov a odborníkov.

Aktívne spolupracujeme s profesnými združeniami, samosprávami a štátnymi inštitúciami. Spolupracujeme s vedcami a realizujeme vlastný výskum. Navštívte našu sekciu Blog a Novinky.

zdieľame informácie, znalosti a skúsenosti

Vzdelávanie, podpora a  výskum, odborné články

a novinky

Zelená strecha a najväčšia konferencia na Slovensku.

spájame tých najlepších

Najväčšia konferencia o zelených strechách a zelenej infraštruktúre na Slovensku

Asociácia pre zelené strechy a zelenú infraštruktúru poskytuje vysoký štandard, kvalitné odborné témy a bohatý networking pre každého účastníka. 

Asociácia pripravuje aj menšie formáty, takzvané "GREEN TALKS" a iné semináre v spolupráci s členmi alebo partnermi Asociácie.