top of page

medzinárodná konferencia

Zelené strechy pre odolnejšie mestá

Konferencia:

28. septembra 2022

28. septembra 2022

Exkurzia:

29. septembra 2022

hotel Park Inn by Radisson Danube

Bratislava

Zelené strechy pre odolnejšie mestá
nad podujatím prevzala záštitu prezidentka Slovenskej republiky pani Zuzana Čaputová 

Harmonogram konferencie

23:00

Záver večerného networkingu

18:00

Začiatok večerného networkingu

18:00

Záver konferencie

17:00

Diskusný stôl

09:00

Začiatok

08:00

Registrácia

Deň č.1

18:00

Záver konferencie

17:00

Diskusný stôl

09:00

Začiatok

08:00

Registrácia

Deň č.2

Program exkurzie

Verejná zelená strecha

Jarabinky

Bratislava

Verejná zelená strecha

SKY Park

Bratislava

Verejná zelená strecha

Guthaus

Bratislava

Top spíkri na konferencii

Dusty Gedge

Profesionál v oblasti zelenej infraštruktúry, rečník, fotograf a ochranca prírody V súčasnosti je Dusty Gedge prezidentom Európskej federácie asociácií zelených striech (EFB) a zakladateľom Livingroofs.org uznávanou autoritou, dizajnérom a konzultantom v oblasti zelených striech a zelenej infraštruktúry. Spolupracuje s Garym Grantom pre Green Infrastructure Consultancy Ltd. Dusty jel celý život pozorovateľom vtákov a má veľký záujem o prírodu, či už ide o divé včely, motýle alebo poľné kvety. Pozorovanie vtáctva ho nasmerovalo v jeho kariére k zelenej infraštruktúre.

UK

member

EFB

Dusty Gedge

Rastislav Nemec

Ing. Rastislav Nemec je riaditeľom divízie rozvoja podnikania v Slovenskom plynárenskom priemysle, a. s. od februára 2021. Divízia, ktorú riadi, má kompetencie a zodpovednosti za vytváranie a realizáciu strategických rozvojových príležitostí v oblastiach budovania obnoviteľných zdrojov energií (OZE), najmä fotovoltických a veterných elektrární, ďalej produkcie alternatívnych nízko emisných energií a palív, vrátane biometánu a zeleného vodíka a v neposlednom rade v oblasti poskytovania moderných energetických služieb a riešení, akými je napr. agregácia. Rastislav Nemec bol pred príchodom do SPP na strane poradenskej spoločnosti manažérom projektu a hlavným expertom pre vytvorenie novej vízie a stratégie SPP do roku 2030, ktorá sa od roku 2020 postupne implementuje.

Slovensko

riaditeľ divízie rozvoja podnikania

SPP a.s.

Rastislav Nemec

Andreas Dreisiebner

Vyštudoval krajinnú architekrúru a od roku 1992 podniká vo vlastnej záhradníckej firme A777 Garden design, www.a777.ch a taktiež je aktívny v oblasti vertical green a indoor gardening www.junglefever.ch Viac ako 25 rokov sa venuje obnoviteľným energiám. Od roku 2008 je v spoločnosti Solarspar zodpovedný za výskum a vývoj. Zameriava na riešenia kombinovanej zelenej strechy a fotovoltických panelov ako systémového riešenia pre extrémne podmienky v horách. Realizoval testovacie projekty vo Winterthure, Arose, Jakutsku a v Moskve. Od jesene 2015 je členom skupiny expertov na obnoviteľnú energiu pri Európskej hospodárskej komisii OSN, www.unece.org.

Švajčiarsko

CEO

A777 Garden design

Andreas Dreisiebner

Pavel Dostál

Pôsobí ako konateľ vo firme GreenVille service s.r.o., ktorá sa zaoberá realizáciami zelených striech od roku 2012. Pavel Dostal je tiež predseda odbornej sekcie Zelené střechy při Svazu zakládání a údržby zeleně združujúca firmy a organizácie profesionálne sa zaoberajúce zeleňou na budovách. Je aktívnym členom pracovných skupín České rady pro šetrné budovy (CZGBC) a jedným z viceprezidentov medzinárodnej organizácie EFB združujúci národné asociácie zelených striech v európskych krajinách.

Česká republika

viceprezident

EFB

Pavel Dostál

Elisabeth Gruchmann

Vyštudovala krajinnú architektúru a pomáhala pri založení rakúskeho inovačného laboratória pre zelené strechy a zelené fasády GRÜNSTATTGRAU, kde pracuje ako projektová manažérka vo Viedni. Je generálnou tajomníčkou Európskej federácie zelených striech a fasád (EFB), ktorá združuje európske národné asociácie. Zameriava sa na biosolárne zelené strechy, mestskú biodiverzitu a garanciu kvality. Bola súčasťou pracovnej skupiny pre tvorbu rakúskeho štandardu zelenej steny ÖNORM L 1136, ktorý bol vydaný v apríli 2021.

Rakúsko

krajinná architektka

GRÜNSTATTGRAU Austria

Elisabeth Gruchmann

Martin Vysoký

Krajinný architekt, ktorý pracuje v konzultačnej spoločnosti Edge, ktorá sídli v švédskom Malmö. Zameriava sa na tvorbu multifunkčných verejných priestorov, ktoré prispievajú ku kvalite mestského života. Je spoluautorom príručky Živé ulice – príručka k Bluegreengrey systémov, ktorá bola vytvorená pre deväť švédskych samospráv a ktorá vychádza z niekoľkoročného výskumu a aplikácie týchto systémov v mestskom prostredí. Vo svojej prezentácii bude hovoriť o medzioborovom prístupe, ktorý ukazuje ako spojiť funkcie hospodárenia s dažďovou vodou, výsadbového a koreňového priestoru pre vegetáciu a spevnené povrchy pre dopravu na tej istej ploche a tom istom objeme s cieľom zabezpečenia ekosystémových služieb a zvýšenia klimatickej odolnosti mestských priestorov.

Švédsko

krajinný architekt

Edge

Martin Vysoký

Pete Ellis

Odborník na zelené strechy. Jeho spoločnosť sídli v Bostone a má viac ako desaťročné skúsenosťami v tomto odvetví. Pete je oddaný obhajca, pedagóg a realizátor zelených striech a pevne verí v regeneračnú silu zelenej infraštruktúry a riešení založených na prírode. Pete, ktorý pochádza z rôznorodého prostredia v oblasti umenia, stavebníctva, dizajnu a poľnohospodárstva, má holistický prístup k svojej práci, s dôrazom na interdisciplinárne myslenie a spoluprácu. Spolu so svojím tímom v Recover Green Roofs vyvinul a inštaloval zelené strechy a strešné farmy po celých Spojených štátoch, pričom neúnavne pracoval na podpore začlenenia prírody do nášich zastavaných miest.

USA

projektový manager

Recover Green Roofs

Pete Ellis

Branislav Bošák

Vo YIT Slovakia som už 5 rokov a mojou úlohou je prinášať novinky v oblasti stavebníctva, či už je to prefabrikácia, udržateľnosť v stavebníctve alebo aj nové technologické a energo riešenia. Následne sa snažíme tieto riešenia preniesť do našich projektoch, čo je veľmi ťažká a dlhodobá práca kým sa aj prejaví navonok. Takisto aj spätné získavanie informácií z našich projektov, aby sme dobré riešenia aplikovali aj inde a zlým riešeniam sa vyvarovali patrí k mojej práci.

Slovensko

YIT

Branislav Bošák

Ján Rapan

Dátový vedec a konzultant v oblasti Energetiky a Telekomunikácií, ktorý sa venuje výskumu v oblasti Klimatickej zmeny. Spolupracuje s medzinárodnými vedeckými centrami a vydáva hĺbkové analýzy a riešenia na minimalizáciu dopadov Klimatickej zmeny. Je aj predsedom spoločenstva Naša Sibírska, kde sa venuje projektom revitalizácie starého bytového fondu a znižovaniu dopadov Urban heat islands.

Slovensko

dátový vedec

Ján Rapan

Martina Paulíková

Vyštudovala ochranu prírody a krajiny na Fakulte ekológie a environmentalistiky Technickej univerzity vo Zvolene. V súčasnosti pracuje pre Nadáciu Ekopolis ako programová manažérka. Na Úrade splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti pracuje na zapojení občianskej spoločnosti do programovania európskych štrukturálnych a investičných fondov 2021 – 2027 v oblasti 2. Zelená Európa. V roku 2020 – 2021 pôsobila ako externá koordinátorka tvorby koncepcie vodnej politiky na Ministerstve životného prostredia SR, kedy za účasti širokej škály stakeholderov vznikol nový rámec pre udržateľné.

Predmetom jej záujmu je participácia verejnosti na rozhodovaní o životnom prostredí, ochrana a udržateľné využívanie vôd, ako aj ochrana sídelného prostredia. Je členkou monitorovacieho výboru pre Operačný program Kvalita životného prostredia, kde zastupuje sieť environmentálnych organizácií Ekofórum.

Slovensko

programová manžérka

Nadácia Ekopolis

Martina Paulíková

Vladimír Kočvara

V roku 2000 absolvoval Prírodovedeckú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave, odbor environmentalistika – environmentálne plánovanie a manažment. Počas štúdia absolvoval dvojmesačnú prax v USA a asistoval pri projektoch ateliéru AUREX, spol. s r. o. Prvé praktické skúsenosti (2000 – 2003) získal v DAPHNE – Inštitúte aplikovanej ekológie, neskôr (2004 – 2007) úzko spolupracoval so spoločnosťou EKOJET, s. r. o., od roku 2007 sa naplno venuje svojej poradenskej firme ADONIS CONSULT. Zúčastnil sa na posúdení viac ako 250 stavebných projektov, jeho spoločnosť je aktívna na území celého Slovenska, je členom komisie životného prostredia v bratislavskej Devínskej Novej Vsi. Externe prednáša na Prírodovedeckej fakulte UK a publikuje v miestnych novinách.

Slovensko

CEO

ADONIS CONSULT

Vladimír Kočvara

Zuzana Beerová

Obchodný manažér spoločnosti AGRO CS Slovakia a.s., záhradný a krajinný architekt. Po absolvovaní štúdia na Fakulte záhradníctva a krajinného inžinierstva v Nitre, Zuzana postupne začala uplatňovať nadobudnuté skúsenosti z oboru v spoločnosti AGRO CS Slovakia a.s., kde od roku 2014 až dodnes pôsobí ako obchodný manažér PROFI. Špecializuje sa a zastrešuje predaj kompletného sortimentu pre vegetačné strechy a parkové úpravy na slovenskom trhu. Aktívne sa podieľa na návrhu správneho a funkčného vegetačného súvrstvia na rôznych projektoch extenzívnych a intenzívnych striech.

Slovensko

obchodný manažér

AGRO CS Slovakia a.s.

Zuzana Beerová

Registrácia vstupu na Konferenciu a Exkurziu

Budete presmerovaní na registračnú stránku.

Program konferencie

Partneri konferencie

deň:

28. septembra 2022

28. septembra 2022

deň:

Golden partner

Silver partner

bottom of page