top of page

ďalší projekt

SKY Park

Projekt:

Kategória:

Verejná zelená strecha

21000

Výmera strechy (m2):

2021

Rok dokončenia realizácie:

2022

Rok nominácie:

Továrenská 2586, Bratislava, Slovensko

Bratislava

Miesto realizácie:

m2

Zhotoviteľ

rok

Investor:

rok

Architekt:

miesto

Prihlasovateľ:

202205050517

IPaddress

Popis projektu

Projekt SKY PARK prináša do Bratislavy novú kvalitu mestskej architektúry a zásadnú zmenu prístupu k verejnému priestoru. Návrh celosvetovo uznávanej architektky Zahy Hadid ponúkol k originálnej architektúre aj správnu mierku zelene k plánovanej výstavbe. Dôraz na verejný priestor: Verejný priestor, v ktorom zaberajú zelené plochy viac ako 30 tisíc štvorcových metrov, prirodzene prepája mestské funkcie, ako je bývanie, práca aj služby, alebo aj špeciálnu funkciu coworkingu v teplárni. Výsledkom snahy architektov je vznik rekreačného územia so širokými možnosťami využitia. Miesto si tu nájdu športovci na workout ihrisku a bežeckom chodníku. Deti sa zabavia na ihriskách či zelených plochách, ktoré možno multižánrovo využívať. Každý si bude môcť oddýchnuť pri fontáne, ktorej vodná plocha bude zdrojom zábavy. Technológie, garáže a odvoz odpadu sú umiestnené v podzemí; všetky strechy, ktoré boli na to vhodné, sú teda vegetačné.

Údaje o stavbe

Technické parametre

Partneri súťaže

Mediálni partneri súťaže

Výsadbou a pokládkou predpestovaných kobercov a rohoží.

Spôsob založenia vegetácie:

Stromy, dreviny, trvalky, kríková zeleň a skalničkové koberce

Vegetácia:

Strešný substrát ZEO - Intenzívna zelená strecha hr. 300 – 2000 mm, Extenzívna zelená strecha – Pavilón „3“ s obráteným poradím vrstiev
– Rozchodníkový koberec
– Strešný substrát
– Hydroakumulácia a drenáž DELTA-FLORAXX TOP
– separačná geotextília
– tepelná izolácia XPS
– hydroizolácia

Vegetačná vrstva:

DELTA-TERRAXX / DELTA-FLORAXX TOP

Retenčná vrstva:

DELTA-TERRAXX / DELTA-FLORAXX TOP

Filtračná vrstva:

DELTA-TERRAXX (hr. 9 mm), štrkový násyp (hr. 200 mm) s drenážou, DELTA-FLORAXX TOP (hr. 20 mm)

Drenážna vrstva:

Netkaná ochranná geotextília 500g/m2

Separačná vrstva:

DELTA-TERRAXX

Ochranná vrstva:

DELTA-TERRAXX

Koreňovzdorná vrstva:

Mediálny partner
Mediálny partner
Mediálny partner

Kombinácia extenzívnej a intenzívnej strechy.

Typ strechy podľa druhu vegetácie:

Viacvrstvová

Typ strechy podľa skladby vegetačného súvrstvia:

Plochá strecha

Sklon strechy:

Pochôdzna, pobytová

Typ strechy podľa prístupnosti:

Obytný a administratívny objekt

Druh objektu:

2022

SÚŤAŽ  ZELENÁ STRECHA ROKU

Druhá cena poroty

Hlasujte podľa podmienok súťaže

Hlasujem za projekt
bottom of page