Rodinný dom, Malé Uherce

Kategória: rodinná zelená strecha

Jedná sa o extenzívnu zelenú strechu na rodinnom jednopodlažnom dome. Nosnú konštrukciu strechy tvorí prefabrikovaný betónový strop prescot, na ktorom je realizované zateplenie na báze EPS 150 kPa v spáde od 32 do 45 cm a hydroizolácia na báze mPVC fólie Fatrafol 818 hr. 2 mm. Vegetačné súvrstvie strechy je realizované obojstranne kašírovanou nopovou fóliou Nophadrain, 100 mm extenzívneho substrátu a výsadbou rozchodníkov, skalničiek a kosodreviny. Hlavnou funkciou strechy je zlepšenie mikroklímy v okolí domu, zníženie povrchovej teploty strešného plášťa a samozrejme estetická funkcia.

Druh objektu – Rodinný dom

Typ strechy podľa prístupnosti – 

Sklon strechy – Plochá strecha

Typ strechy podľa skladby vegetačného súvrstvia – Jednovrstva

Typ strechy podľa druhu vegetácie – Extenzívna strecha

Kořenovzdorná vrstva – Hydroizolácia- mPVC fólia Fatrafol 818 hr. 2 mm

Ochranná vrstva – Drenážna vrstva

Separačná vrstva – Geotextília PP Tipptex

Drenážna vrstva – obojstranne kašírovaná nopová fólia Nophadrain ND4+1, extenzívny súbstrát 100 mm, výsadba

Filtračná vrstva –obojstranne kašírovaná nopová fólia Nophadrain ND4+1

Hydroakumulačná vrstva – obojstranne kašírovaná nopová fólia Nophadrain ND4+1

Vegetačná vrstva – extenzívny súbstrát 100 mm- Agro CS

Vegetácia – mix rôznych druhov rozchodníkov, skalné ruže, levanduľa, kosodrevina, lokálne rozchodníkový koberec

Spôsob založenia vegetácie – kombinácia

Za projekt môžete zahlasovať tu

Generálny partner

Partneri | Celoslovenská súťaž ZELENÁ STRECHA ROKU 2022 🍀

Hlavní partneri

Mediálni partneri

ASB | Zelené strechy zaujímajú nielen developerov. BSK má vlastné projekty
Partneri | Celoslovenská súťaž ZELENÁ STRECHA ROKU 2022 🍀
Logo Asociácia pre zelené strechy

Kontakty

Asociácia pre zelené strechy a zelenú infraštruktúru
Bystrické sady 8727/36 84106
Bratislava – m. č. Záhorská Bystrica
Právna forma: Združenie
IČO: 53469267

č.ú. SK6275000000004028710600 ČSOB

STANOVY ASOCIÁCIE

PRIDELENIE IČO

Vedenie OZ

Branislav Siklienka
BRANISLAV SIKLIENKA
Predseda združenia
Ing. Renata Hanusková
RENATA HANUSKOVÁ
Podpredseda združenia
Martin Mikulaj | podpredseda Združenia pre zelené strechy
MARTIN MIKULAJ
Podpredseda združenia