top of page

Bytový dom "Naša Sibírska" bol nominovaný v medzinárodnej Global Green Infrastructure Awards 2023

Updated: Apr 21, 2023

Niekoľko mesačné úsilie sa vyplatilo. Asociácia pre zelené strechy a zelenú infraštruktúru získala jedinečné ohodnotenie svojej doterajšej činnosti.

Ako jediný subjekt zo Slovenska a jeden z mála v Európe naša Asociácia získala:


Nomináciu projektu do Global Green Infrastructure Awards 2023


Jeden z najväčších európskych vedeckých projektov, ktorý Asociácia pre zelené strechy a zelenú infraštruktúru pripravuje na Slovensku pod názvom "Naša Sibírska" bol 3. apríla 2023 nominovaný do prestížnej WGIN Global Green Infrastructure Awards 2023, v kategórii Research.

Naša Sibírska je bytový dom v Bratislave, ktorý má 59 rokov. Pripravovaná rekonštrukcia z neho urobí panelák, ktorý bude "odolný" zmeneným klimatickým podmienkam. Navyše tu vznikne pobytová zelená strecha ako živé výskumné laboratórium, kde sa budú zbierať klimatické dáta. Na projekte spolupracujú Slovenská technická univerzita v Bratislave pod vedením doc. Danáčovej, Oddelenie obnoviteľných zdrojov energie fakulty BERG Technickej univerzity v Košiciach pod vedením prof. Tauša a vedci z Európy, akým je napríklad prof. Manfred Kohler z Nemecka, ktorý sa venuje výskumu zelených striech niekoľko desaťročí.
Medzinárodnú súťaž organizuje World Green Infrastructure Network a vyhlásenie výsledkov bude známe počas najväčšieho medzinárodného kongresu roku 2023 v Berlíne:Projekt má od začiatku vysoké ambície. Už samotná nominácia je potvrdením, že je výborne nastavený celý rámec vedeckého významu takého projektu, vo svetovom meradle.


Rovnako rastie aj počet významných podporovateľov tohto projektu. Ak máte záujem byť súčasťou výskumného projektu, ozvite sa nám. Podobné nominácie sa nedejú každý rok.

Dúfame, že tento impulz konečne otvorí oči našim štátnym a municipálnym inštitúciám k podpore projektu samotného, alebo k rozvoju podobných projektov. Štát a samosprávy by mali byť medzi prvými a podporovať inšpiratívne projekty, ktoré môžu poslúžiť ako vzorový príklad, ako pristupovať k modernizácii bytového fondu a navyše s pridanou hodnotou výskumu. Vedecké dáta a závery budú mať veľkú pridanú hodnotu pre riešenie tepelného ostrova v mestách a možnostiach, ako tieto negatívne zmeny klímy eliminovať.Ján Rapan

Viceprezident asociácie


471 views0 comments

Comentarios

Obtuvo 0 de 5 estrellas.
Aún no hay calificaciones

Agrega una calificación
bottom of page