Odštartuje konferencia „Zelené strechy pre odolnejšie mestá 2022“ zelený reštart slovenského stavebníctva?

BRATISLAVA, 6. októbra 2022

29. septembra sa stretlo 135 účastníkov konferencie „Zelené strechy pre odolnejšie mestá“ prevažne z radov developerov, architektov, zastupiteľov miest, výrobcov materiálov pre zelené strechy ale aj realizátorov udržateľnejšieho stavebníctva, aby si rozšírili svoje poznatky o najnovších trendoch zelenšieho stavebníctva vo svete. 

14 spíkrov zo siedmych krajín sveta nám predstavilo 14 inšpiratívnych a zaujímavých prezentácií, najkrajšie prístupy a riešenia zelených striech a budov, riešenia okrasnej a funkčnej zelene, pochôdznych striech, fotovoltaiky, pestovateľských striech ale aj zelených fasád budov. Mali sme možnosť vidieť ako sa jednotlivé mestá menia a podporujú zelenšiu architektúru. Ďakujeme im za ich prínos a inšpirácie.

Odišli sme motivovaní, urobiť naše mestá zelenšie a odolnejšie, s cieľom stať sa súčasťou úžasného príbehu, ktorý môže zmeniť náš svet. Klimatická kríza má významný vplyv nielen na ekosystémy, ale aj na život a zdravie mnohých, predovšetkým našich detí a vnúčat, práve im tu zanecháme túto planétu.

Ohrozenie je reálne, no existujú stratégie, ako tomu úspešne čeliť. Zmena je len v našich hlavách. Pridajte sa ku členom Asociácie pre zelené strechy a spojme sily za spoločný cieľ – zelené a udržateľné Slovensko.

Súčasťou konferencie bola prezentácia najkrajších striech na Slovensku, udelenie cien víťazom súťaže zelená strecha roka 2022, ale aj návštevy samotných striech v Bratislave a vo Viedni.

Vážime si Váš záujem o danú problematiku, Váš čas, ktorý ste venovali príprave a účasti na konferencii. Veríme, že naša spolupráca bude pokračovať aj v budúcnosti a že táto konferencia priblíži Slovensko k najzelenším mestám Európy.

Buďte súčasťou pozitívnej zmeny klímy spolu s nami 🌍

Branislav Siklienka

predseda asociácie

Pod záštitou Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky

Novinky

Aktuality.sk: Podcast o zelených strechách

Aktuality.sk: Podcast o zelených strechách

BRATISLAVA, 18. augusta 2022 Toto leto nám ukazuje, aké dôležité je adaptovať našu krajinu na zmenené klimatické podmienky. Opatrenia, akými sú zelené strechy, zelené fasády,

Zuzana Beerová

Obchodný manažér spoločnosti AGRO CS Slovakia a.s., záhradný a krajinný architekt. Po absolvovaní štúdia na Fakulte záhradníctva a krajinného inžinierstva v Nitre, Zuzana postupne začala uplatňovať nadobudnuté skúsenosti z oboru v spoločnosti AGRO CS Slovakia a.s., kde od roku 2014 až dodnes pôsobí ako obchodný manažér PROFI. Špecializuje sa a zastrešuje predaj kompletného sortimentu pre vegetačné strechy a parkové úpravy na slovenskom trhu. Aktívne sa podieľa na návrhu správneho a funkčného vegetačného súvrstvia na rôznych projektoch extenzívnych a intenzívnych striech.

Pavel Dostál

Pôsobí ako konateľ vo firme GreenVille service s.r.o., ktorá sa zaoberá realizáciami zelených striech od roku 2012. Pavel Dostal je tiež predseda odbornej sekcie Zelené střechy při Svazu zakládání a údržby zeleně združujúca firmy a organizácie profesionálne sa zaoberajúce zeleňou na budovách. Je aktívnym členom pracovných skupín České rady pro šetrné budovy (CZGBC) a jedným z viceprezidentov medzinárodnej organizácie EFB združujúci národné asociácie zelených striech v európskych krajinách.

Vladimír Kočvara

Pete Ellis

Odborník na zelené strechy. Jeho spoločnosť sídli v Bostone a má viac ako desaťročné skúsenosťami v tomto odvetví. Pete je oddaný obhajca, pedagóg a realizátor zelených striech a pevne verí v regeneračnú silu zelenej infraštruktúry a riešení založených na prírode. Pete, ktorý pochádza z rôznorodého prostredia v oblasti umenia, stavebníctva, dizajnu a poľnohospodárstva, má holistický prístup k svojej práci, s dôrazom na interdisciplinárne myslenie a spoluprácu. Spolu so svojím tímom v Recover Green Roofs vyvinul a inštaloval zelené strechy a strešné farmy po celých Spojených štátoch, pričom neúnavne pracoval na podpore začlenenia prírody do nášich zastavaných miest.

Martin Vysoký

Krajinný architekt, ktorý pracuje v konzultačnej spoločnosti Edge, ktorá sídli v švédskom Malmö. Zameriava sa na tvorbu multifunkčných verejných priestorov, ktoré prispievajú ku kvalite mestského života. Je spoluautorom príručky Živé ulice – príručka k Bluegreengrey systémov, ktorá bola vytvorená pre deväť švédskych samospráv a ktorá vychádza z niekoľkoročného výskumu a aplikácie týchto systémov v mestskom prostredí. Vo svojej prezentácii bude hovoriť o medzioborovom prístupe, ktorý ukazuje ako spojiť funkcie hospodárenia s dažďovou vodou, výsadbového a koreňového priestoru pre vegetáciu a spevnené povrchy pre dopravu na tej istej ploche a tom istom objeme s cieľom zabezpečenia ekosystémových služieb a zvýšenia klimatickej odolnosti mestských priestorov.

Ing. Rastislav Nemec

Ing. Rastislav Nemec je riaditeľom divízie rozvoja podnikania v Slovenskom plynárenskom priemysle, a. s. od februára 2021. Divízia, ktorú riadi, má kompetencie a zodpovednosti za vytváranie a realizáciu strategických rozvojových príležitostí v oblastiach budovania obnoviteľných zdrojov energií (OZE), najmä fotovoltických a veterných elektrární, ďalej produkcie alternatívnych nízko emisných energií a palív, vrátane biometánu a zeleného vodíka a v neposlednom rade v oblasti poskytovania moderných energetických služieb a riešení, akými je napr. agregácia. Rastislav Nemec bol pred príchodom do SPP na strane poradenskej spoločnosti manažérom projektu a hlavným expertom pre vytvorenie novej vízie a stratégie SPP do roku 2030, ktorá sa od roku 2020 postupne implementuje.

Dusty Gedge

Profesionál v oblasti zelenej infraštruktúry, rečník, fotograf a ochranca prírody V súčasnosti je Dusty Gedge prezidentom Európskej federácie asociácií zelených striech (EFB) a zakladateľom Livingroofs.org uznávanou autoritou, dizajnérom a konzultantom v oblasti zelených striech a zelenej infraštruktúry. Spolupracuje s Garym Grantom pre Green Infrastructure Consultancy Ltd. Dusty jel celý život pozorovateľom vtákov a má veľký záujem o prírodu, či už ide o divé včely, motýle alebo poľné kvety. Pozorovanie vtáctva ho nasmerovalo v jeho kariére k zelenej infraštruktúre.