top of page

ďalší projekt

Einpark

Projekt:

Kategória:

Verejná zelená strecha

3224

Výmera strechy (m2):

2020

Rok dokončenia realizácie:

2023

Rok nominácie:

Einsteinova 33, Petržalka, Slovensko

Bratislava - Petržalka

Miesto realizácie:

m2

Zhotoviteľ

rok

Investor:

rok

Architekt:

miesto

Prihlasovateľ:

20230629171721

IPaddress

Popis projektu

Komplex Einpark disponuje kombináciou vegetačných striech, extenzívnych a intenzívnych, ktoré sa nachádzajú na strechách oboch budov, podzemných garáží a technických zariadení. Na streche rezidenčnej aj kancelárskej budovy sa nachádza intenzívna vegetačná strecha, ktorá je v prípade kancelárskej časti prístupná pre nájomcov budovy. Na streche sa použili svetlé farebné odtiene kvôli ich tepelnej odrazivosti a redukcii tepelných mostov za účelom zlepšenia danej mikroklímy. Vegetačná strecha je doplnená o drevenú strešnú terasu s výhľadom na mesto. Einpark je výnimočný aj tým, že na streche office budovy sú prítomné včelie úle, ktorých je dokopy 10. Med, ktorý každoročne produkujú bol testovaný v Medovom laboratóriu SAV a dosiahol najvyššiu úroveň antibakteriálnej aktivity. Einpark sa stal prvou uhlíkovo neutrálnou office budovou na Slovensku, patrí medzi špičku v udržateľnosti na Slovensku a radí sa aj medzi top 1% najudržateľnejších budov na svete. Dôkazom je certifikácia LEED Platinum a LEED Zero Carbon. Podiel zelene na projekte je o 99,835 m2 vyšší než požaduje certifikácia LEED. Aj vďaka tomu zelené strechy spolu so systémom dažďových zdrží zachytia 100% dažďovej vody, ktorá dopadne na pozemku.

Údaje o stavbe

Technické parametre

Partneri súťaže

Mediálni partneri súťaže

Extenzívna VS (vegetačný koberec), intenzívna VS (výsadba trvaliek, krov a stromov)

Spôsob založenia vegetácie:

Extenzívna VS (vegetačný koberec rozchodníky (Sedum)), intenzívna VS (Acer rubrum, Pinus sylvestris, Cerasus avium, Swida, Heuchera, Monarda, Veronica, Alchemilla mollis, Euphorbia, Festuca glauca, Calamgrostis brachytricha, Deschampsia...)

Vegetácia:

Extenzívny substrát OPTIGREEN M (60 l/m2)

Vegetačná vrstva:

Filtračná geotextília

Retenčná vrstva:

Filtračná geotextília

Filtračná vrstva:

Nopový drenážny panel OPTIGREEN TYP FKD 25 BO zasypaný drenážnym materiálom

Drenážna vrstva:

OPTIGREEN TYP RMS 900

Separačná vrstva:

OPTIGREEN TYP RMS 900

Ochranná vrstva:

Asfaltový pás proti prerastaniu koreňov (GRAVIFLEX 4.2 GREENROOF)

Koreňovzdorná vrstva:

Kombinácia

Typ strechy podľa druhu vegetácie:

Viacvrstvová

Typ strechy podľa skladby vegetačného súvrstvia:

plochá (≤ 5°)

Sklon strechy:

Čiastočne verejne prístupná

Typ strechy podľa prístupnosti:

Polyfunkčná budova

Druh objektu:

2023

SÚŤAŽ  ZELENÁ STRECHA ROKU

Druhá cena verejnosti

Cena za inovatívnosť

Prvá cena poroty

Hlasujte podľa podmienok súťaže

Hlasujem za projekt
bottom of page