top of page

SÚŤAŽ ZELENÁ STRECHA ROKU

Zvoľte typ osoby, ktorá registruje projekt do súťaže. Anonymné registrácie nie sú povolené.

Kto nominuje projekt do súťaže?

Nie som členom Asociácie 
a chcem sa stať členom

Nie som členom Asociácie ;
Nechcem sa stať členom;

Chcem len súťažiť

Som členom Asociácie

a mám Login

do webu Asociácie

Log in
bottom of page