Žilinský samosprávny kraj: Kvalita ovzdušia, klimatické zmeny, zdravie obyvateľstva

Projekt LIFE IP | Žilinský samosprávny kraj: Kvalita ovzdušia, klimatické zmeny, zdravie obyvateľstva

ŽILINSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ, 2. decembra 2021

Kvalitu ovzdušia nevnímame na sebe až tak bezprostredne. Väčšinou až z odstupom času na našom zdraví. Prijali sme pozvanie porozprávať o zelených strechách v projekte LIFE IP na tému – Vegetačné strechy – ako urobiť mestá zelenšie a odolnejšie.
 
Jedným z benefitov vegetačných striech je aj zachytávanie prachu a CO2. Zlepšujú lokálnu mikroklímu, zvlhčujú a ochladzujú okolité prostredie, čím prispievajú k zlepšeniu životného prostredia.
 

Projekt LIFE IP – Zlepšenie kvality ovzdušia (LIFE18IPE/SK/000010) podporila Európska únia v rámci programu LIFE. Projekt je spolu financovaný z prostriedkov štátneho rozpočtu SR prostredníctvom MŽP SR.

 

Buďte súčasťou pozitívnej zmeny klímy spolu s nami 🌍

Novinky