Zelené strechy na významných budovách. Projektový profil objektu SKYPARK, Bratislava

Projektový profil objektu SKYPARK, Bratislava

BRATISLAVA, 6. mája 2022 – Projekt SKY PARK prináša do Bratislavy novú kvalitu mestskej architektúry a zásadnú zmenu prístupu k verejnému priestoru. Návrh celosvetovo uznávanej architektky Zahy Hadid ponúkol k originálnej architektúre aj správnu mierku zelene k plánovanej výstavbe. Systémové riešenie Dörken sa uplatnilo aj na zelených strechách parku.

Novovzniknutá lokalita otvorí a prepojí rozsiahle územia, ktoré neboli doteraz prístupné, a tým rozšíri celý bratislavský „downtown“. SKY PARK pozostáva z troch výškových rezidenčných budov s 31 nadzemnými podlažiami, modernej mestskej rekreačnej zónydvoch administratívnych budov. Jeho súčasťou je aj renovovaná Jurkovičova Tepláreň.

Dôraz na verejný priestor

Verejný priestor, v ktorom zaberajú zelené plochy viac ako 30 tisíc štvorcových metrov, prirodzene prepája mestské funkcie, ako je bývanie, práca aj služby, alebo aj špeciálnu funkciu coworkingu v teplárni. Výsledkom snahy architektov je vznik rekreačného územia so širokými možnosťami využitia. Miesto si tu nájdu športovci na workout ihrisku a bežeckom chodníku. Deti sa zabavia na ihriskách či zelených plochách, ktoré možno multižánrovo využívať. Každý si bude môcť oddýchnuť pri fontáne, ktorej vodná plocha bude zdrojom zábavy.

Projektový profil objektu SKYPARK, Bratislava

Večne zelené plochy

Technológie, garáže a odvoz odpadu sú umiestnené v podzemí; všetky strechy, ktoré boli na to vhodné, sú zelené. To si samozrejme vyžadovalo odborné znalosti a správne produkty. Tieto boli nájdené v produktoch firmy Dörken a to prostredníctvom vysoko kvalitných systémových riešení, ktoré sa použili na strechách a fasádach. Projekt venuje osobitnú pozornosť krajinným úpravám. Vegetácia v parku bude rôznorodá – s vysokými stromami a nízkymi kríkmi, kvitnúcimi bylinnými záhonmi a trávnikmi. Vďaka hydroakumulačnej a drenážnej fólii DELTA®-FLORAXX TOP bude možné udržovať vegetáciu intenzívnej zelenej strechy v dobrom stave. V konečnom dôsledku DELTA®-FLORAXX TOP zabezpečí, že substrát zostane optimálne vlhký. Tak bude zabezpečený zdravý rast rastlín a prebytočná voda bude odvádzaná. Vďaka zeleným strechám ulahodí oku aj výhľad z veží na nižšie budovy. Vysoko výkonný ochranný a drenážny systém DELTA®-TERRAXX bol aplikovaný ako dlhodobo odolný produkt na vegetačnú strechu kancelárskej budovy a tiež ako ochranná a dodatočná drenážna vrstva v skladbe strechy v parku.

Projektový profil objektu SKYPARK, Bratislava
Projektový profil objektu SKYPARK, Bratislava
DELTA®-FLORAXX TOP

Najdôležitejšie údaje v skratke

Adresa: Bratislava

Investor: Penta Real Estate

Spracovateľ:

  • KONTI, a. s., Bratislava
  • ZARES GROUP, Bratislava


Použité produkty:

  • DELTA®-FLORAXX TOP

  • DELTA®-TERRAXX

Investor: Penta Real Estate

Dokončenie: 2020

Novinky

Aktuality.sk: Podcast o zelených strechách

Aktuality.sk: Podcast o zelených strechách

BRATISLAVA, 18. augusta 2022 Toto leto nám ukazuje, aké dôležité je adaptovať našu krajinu na zmenené klimatické podmienky. Opatrenia, akými sú zelené strechy, zelené fasády,

Zuzana Beerová

Obchodný manažér spoločnosti AGRO CS Slovakia a.s., záhradný a krajinný architekt. Po absolvovaní štúdia na Fakulte záhradníctva a krajinného inžinierstva v Nitre, Zuzana postupne začala uplatňovať nadobudnuté skúsenosti z oboru v spoločnosti AGRO CS Slovakia a.s., kde od roku 2014 až dodnes pôsobí ako obchodný manažér PROFI. Špecializuje sa a zastrešuje predaj kompletného sortimentu pre vegetačné strechy a parkové úpravy na slovenskom trhu. Aktívne sa podieľa na návrhu správneho a funkčného vegetačného súvrstvia na rôznych projektoch extenzívnych a intenzívnych striech.

Pavel Dostál

Pôsobí ako konateľ vo firme GreenVille service s.r.o., ktorá sa zaoberá realizáciami zelených striech od roku 2012. Pavel Dostal je tiež predseda odbornej sekcie Zelené střechy při Svazu zakládání a údržby zeleně združujúca firmy a organizácie profesionálne sa zaoberajúce zeleňou na budovách. Je aktívnym členom pracovných skupín České rady pro šetrné budovy (CZGBC) a jedným z viceprezidentov medzinárodnej organizácie EFB združujúci národné asociácie zelených striech v európskych krajinách.

Vladimír Kočvara

Pete Ellis

Odborník na zelené strechy. Jeho spoločnosť sídli v Bostone a má viac ako desaťročné skúsenosťami v tomto odvetví. Pete je oddaný obhajca, pedagóg a realizátor zelených striech a pevne verí v regeneračnú silu zelenej infraštruktúry a riešení založených na prírode. Pete, ktorý pochádza z rôznorodého prostredia v oblasti umenia, stavebníctva, dizajnu a poľnohospodárstva, má holistický prístup k svojej práci, s dôrazom na interdisciplinárne myslenie a spoluprácu. Spolu so svojím tímom v Recover Green Roofs vyvinul a inštaloval zelené strechy a strešné farmy po celých Spojených štátoch, pričom neúnavne pracoval na podpore začlenenia prírody do nášich zastavaných miest.

Martin Vysoký

Krajinný architekt, ktorý pracuje v konzultačnej spoločnosti Edge, ktorá sídli v švédskom Malmö. Zameriava sa na tvorbu multifunkčných verejných priestorov, ktoré prispievajú ku kvalite mestského života. Je spoluautorom príručky Živé ulice – príručka k Bluegreengrey systémov, ktorá bola vytvorená pre deväť švédskych samospráv a ktorá vychádza z niekoľkoročného výskumu a aplikácie týchto systémov v mestskom prostredí. Vo svojej prezentácii bude hovoriť o medzioborovom prístupe, ktorý ukazuje ako spojiť funkcie hospodárenia s dažďovou vodou, výsadbového a koreňového priestoru pre vegetáciu a spevnené povrchy pre dopravu na tej istej ploche a tom istom objeme s cieľom zabezpečenia ekosystémových služieb a zvýšenia klimatickej odolnosti mestských priestorov.

Ing. Rastislav Nemec

Ing. Rastislav Nemec je riaditeľom divízie rozvoja podnikania v Slovenskom plynárenskom priemysle, a. s. od februára 2021. Divízia, ktorú riadi, má kompetencie a zodpovednosti za vytváranie a realizáciu strategických rozvojových príležitostí v oblastiach budovania obnoviteľných zdrojov energií (OZE), najmä fotovoltických a veterných elektrární, ďalej produkcie alternatívnych nízko emisných energií a palív, vrátane biometánu a zeleného vodíka a v neposlednom rade v oblasti poskytovania moderných energetických služieb a riešení, akými je napr. agregácia. Rastislav Nemec bol pred príchodom do SPP na strane poradenskej spoločnosti manažérom projektu a hlavným expertom pre vytvorenie novej vízie a stratégie SPP do roku 2030, ktorá sa od roku 2020 postupne implementuje.

Dusty Gedge

Profesionál v oblasti zelenej infraštruktúry, rečník, fotograf a ochranca prírody V súčasnosti je Dusty Gedge prezidentom Európskej federácie asociácií zelených striech (EFB) a zakladateľom Livingroofs.org uznávanou autoritou, dizajnérom a konzultantom v oblasti zelených striech a zelenej infraštruktúry. Spolupracuje s Garym Grantom pre Green Infrastructure Consultancy Ltd. Dusty jel celý život pozorovateľom vtákov a má veľký záujem o prírodu, či už ide o divé včely, motýle alebo poľné kvety. Pozorovanie vtáctva ho nasmerovalo v jeho kariére k zelenej infraštruktúre.