Zásady Spracúvania Osobných Údajov

Prevádzkovateľom webstránky www.zelenestrechy.org je Asociácia pre zelené strechy a zelenú infraštruktúru, Bystrické sady 8727/36 84106 Bratislava – m. č. Záhorská Bystrica. Právna forma: Združenie, IČO: 53469267, zastúpená p. Branislavom Siklienkom, predsedom združenia, (ďalej len Združenie alebo Prevádzkovateľ).

Ako získavame vaše údaje

Vaše osobné údaje najčastejšie získavame priamo od vás tak, že nás kontaktujete prostredníctvom kontaktného formulára na webstránke, sociálnej siete LinkedIn alebo Facebook, prípadne telefonicky či e-mailom.

1.   Účely a právne základy na spracúvanie osobných údajov

Účel

Právny základ

Informačý systém

Prihláška za člena

GDPR čl. 6, ods. 1 (c)

Členstvo

Členstvo

GDPR čl. 6, ods. 1 (c)

Členstvo

Organizácia seminárov a konferencií, exkurzie, stáže, výstavy

GDPR čl. 6, ods. 1 (b)

GDPR čl. 6, ods. 1 (f)

Podujatia

Kontakt so záujemcami o činnosť Združenia

GDPR čl. 6, ods. 1 (f)

Marketing a komunikácia

Organizácia odborných súťaží

GDPR čl. 6, ods. 1 (b)

Marketing a komunikácia

Popularizácia zelených striech, fasád a infraštruktúry

GDPR čl. 6, ods. 1 (f)

Marketing a komunikácia

Uzatváranie zmlúv s dodávateľmi

GDPR čl. 6, ods. 1 (b)

Združenie

Prijímanie a odosielanie pošty

GDPR čl. 6, ods. 1 (c)

Združenie

Uplatňovanie právnych nárokov

GDPR čl. 6, ods. 1 (f)

Združenie

Príprava a zverejňovanie výročných správ/ zápisov z Valného zhromaždenia

GDPR čl. 6, ods. 1 (c)

Združenie

2. Spracúvanie osobných údajov záujemcov o  informácie

V prípade, že sa rozhodnete nás kontaktovať, prostredníctvom Kontaktného formulára, budú vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mail a ostatné vami poskynuté údaje spracúvané pre účely komunikácie s vami. Vaše údaje budeme spracúvať po dobu 12 mesiacov. K tomuto spracúvaniu máme právny základ stanovený GDPR 6, ods.1, písm. f), spracúvanie na základe nášho oprávneného záujmu.

3. Spracúvanie osobných údajov našich Členov

V prípade, že prejavíte záujem stať sa Členom združenia, budú vaše osobné údaje v rozsahu vstupného dotazníka, teda názov spoločnosti, meno a priezvisko (konateľa alebo vaše, ak ste konateľom), IČO , DIČ, DIČ DPH, ulica a popisné číslo, PSČ, štát, e-mail, telefónne číslo, meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mail a prípadne iné vami poskynuté údaje spracúvané pre účely hodnotenia vašej žiadosti o členstvo. Vaše údaje budeme spracúvať po dobu 1 mesiac. K tomuto spracúvaniu máme právny základ stanovený GDPR 6, ods.1, písm. c), plnenie našich zákonných povinností, konkrétne na základe zákona 83/1990 Zb.z. o združovaní občanov.

Ak sa stanete členom Združenia, spracúvame vami poskytnuté a vyššie menované osobné údaje na účel uplatňovanie práv a povinností vás ako člena, a to po dobu trvania vášho členstva. Takýmto spracúvaním je napríklad príprava a zverejňovanie výročných správ/ zápisov z Valného zhromaždenia.

4.  Spracúvanie osobných údajov pre účely popularizácie

 1. Pri vašej návšteve webovej stránky, ktorú sme zriadili na účel popularizácie a informovania o našich aktivitách, dochádza ku spracúvaniu vašich osobných údajov, a to elektronických identifikátorov prostredníctvom cookies.
  1. Nevyhnutných: cookies nevyhnutné pre správny chod webu spracúvame na základe nášho oprávneného záujmu podľa GDPR čl. 6, ods.1, písm. f)
  2. Reklamných: cookies nie sú nevyhnutné pre návštevu webu, podliehajú vámu súhlasu podľa GDPR čl. 6, ods.1, písm. a)
  3. Analytických a štatistických: cookies nie sú nevyhnutné pre návštevu webu, podliehajú vámu súhlasu podľa GDPR čl. 6, ods.1, písm. a)
 2. Viac sa dočítate v dokumente Politika cookies.
 1. Na sociálnej sieti LinkedIn sa môžete s nami spojiť prostredníctvom pozvánky, ktorú nám zašlete, alebo ktorú od nás príjmete. Po spojení alebo ak nás začnete sledovať (follow), budete informovaní o novinkách v odvetví, možnostiach financovania vašich realizácií, o našich realizáciách a službách. Komunikovať s nami môžete aj prostredníctvom komentárov pri našich príspevkoch, kde nám môžete aj klásť otázky. V prípade, že existuje rozumný predpoklad pre možnú spoluprácu, využijeme možnosť poskytnutú menovanou sociálnou sieťou a pozveme vás medzi svoje spojenia. Tieto údaje spracúvame na základe nášho oprávneného záujmu (GDPR čl. 6, ods. 1, f), pričom ak prevádzkovateľ vám umožňujeme sledovať naše aktivity a ponuky na základe vášho dobrovoľného označenia “like/ páči sa mi to” a / alebo“ sledovať / follow”. Doba spracúvania je vymedzená na dobu, kým nás neprestanete sledovať / komentovať.
 1. Na sociálnej sieti Facebook a Instagram môžete tlačidlom “like / páči sa mi to” a / alebo “follow/ sledovať” označiť, že sa vám páči a / alebo chcete sledovať náš obsah. Na základe označenia “páči sa mi / like” konkrétneho príspevku, alebo ak pridáte svoj komentár k nášmu príspevku, tak vás môžeme pozvať sledovať náš firemný profil. Ak pozvánku akceptujete, a začnete náš profil sledovať, stanete sa našim fanúšikom. Môžete nám poslať správu cez službu “messenger” a my vás môžme prostredníctvom nášho profilu cez rovnakú službu kontaktovať a informovať o dôležitých skutočnostiach alebo obchodných ponukách. Nakoľko ste našim fanúšikom, tak sa domnievame, že naše služby a tovaryby pre vás mohli byť zaujímavé a preto toto spracúvanie prebieha na základe nášho oprávneného záujmu (GDPR čl. 6, ods. 1, písm. f). Ako prevádzkovateľ vám umožňujeme sledovať naše aktivity a ponuky na základe vášho dobrovoľného označenia “like/ páči sa mi to” a / alebo “follow / sledovať”. Spoločnosť Meta, prevádzkovateľ služby Facebook, je spoločný prevádzkovateľ s nami. Pri tomto spracúvaní dochádza ku prenosu vašich osobných údajov do tretej krajiny (USA), kde je sídlo spoločnosti Meta. Doba spracúvania je vymedzená na dobu, kým nás neprestanete sledovať / komentovať.
 1. Ak využívate službu Messenger a / alebo Whatsapp od spoločnosti Meta, tak ich môžeme vzájomne využívať na účely komunikácie,a to namiesto hlasového volania, na posielanie textových správ, prenos fotografií a dokumentov. Z našej strany dochádza ku spracúvaniu vašich osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mail, príp. prezývka, na základe nášho oprávneného záujmu (GDPR čl. 6, ods. 1, písm. f), pretože je našim záujmom vyhovieť vašim komunikačným preferenciám, ak vy uprednostňujete tieto komunikačné platformy. Spoločnosť Meta, prevádzkovateľ služby Messenger a Whatsapp, je spoločný prevádzkovateľ s nami. Pri tomto spracúvaní dochádza ku prenosu vašich osobných údajov do tretej krajiny (USA), kde je sídlo spoločnosti Meta. Doba spracúvania je vymedzená na dobu, kým s nami nezrušíte spojenie.
 1. Používame službu Google Analytics. Vaše užívateľské správanie je pre nás dôležitou spätnou väzbou. Podľa toho potom prispôsobujeme obsah webu tak, aby bol pre vás obsahovo čo najzaujímavejší. Osobné údaje, ktoré spracúvame sú IP adresa, lokalita, zariadenie, z ktorého pristupujete, dĺžka času, ktorý strávite na webstránke, obľúbené časy návštevníkov stránky, záujmy a koníčky návštevníkov stránky. Údaje sú spracúvané spoločnosťou Google v anonymizovanej podobe a nie je možné za použitia bežných prostriedkov identifikovať jednotlivých užívateľov. Tieto údaje spracúvame na základe vášho súhlasu, pokiaľ ho vyjadríte v zmysle GDPR čl. 6, ods. 1, písm. a).

5.  Spracúvanie osobných údajov pre účely súťaže

 1. Jednou z popularizačných aktivít Prevádzkovateľa je aj organizovanie súťaží s hlasovaním odbornej aj laickej verejnosti.
 2. Spracúvame osobné údaje prihlásených fyzických osôb a hlasujúcich fyzických osôb.
 3. Viac informácií si prosím prečítajte v dokumentoch “Ochrana osobných údajov – Súťaž” a “Pravidlá súťaže”.

6.  Spracúvanie osobných údajov pre účely podujatí

 1. Prevádzkovateľ vykonáva prednáškovú činnosť, organizuje školenia a konferencie pre odbornú aj laickú verejnosť.
 2. Spracúvame osobné údaje prihlásených fyzických osôb – účastníkov podujatí, ale aj hostí / účinkujúcich, na ktorých sa ochrana osobných údajov vzťahuje v prípade, že svojim účinkovaním nevykonávajú podnikateľskú činnoť.
 3. Rozsah spracúvaných osobných údajov je meno a priezvisko, e-mail, telefónne číslo, faktúračna adresa, fotografia.
 4. Fotografiu zhotovujeme na základe nášho oprávneného záujmu (GDPR čl. 6, ods. 1, písm. f) a spravidla ide o fotografiu skupiny, zhotovenú z diaľky, na účel zaznamenania podujatia a atmosféry podujatia.

Prenos osobných údajov

Pri tomto spracúvaní vašich osobných údajov pre účely komunikácie, záujmu o Členstvo alebo Členstvo nedochádza ku prenosu vašich osbných údajov do tretích krajín. Pri tomto spracúvaní dochádza ku prenosu vašich osobných údajov ku Sprostredkovateľom, pretože pri výkone našej činnosti používame profesionálne služby vybraných dodávateľov pre oblasť účtovníctva, práva, marketingu a iných odborných činností.

Naši dodávatelia boli poučení o vašich právach dotknutej osoby a svojich povinostiach pri spracúvaní vašich osobných údajov. Vaše osobné údaje zdieľame len v nevyhnutne nutnej miere a len v na území EÚ. Bezpečnosť sprostredkovateľských operácií sme zabezpečili dôsledným výberom dodávateľských subjektov, overením ich spôsobilosti ako odbornej, tak aj v zmysle súladu so Zákonom 18/ 2018 o ochrane osobných údajov. Podmienky prenosu, rozsah a spôsob spracovateľských činností sú definované v Sprostredkovateľských zmluvách a Pokynoch pre sprostredkovateľov.

Prehľad Príjemcov: 

V prípade uplatňovania svojich zákonných nárokov a práv môžeme preniesť osobné údaje aj ku príjemcom ako:

 • Daňový úrad
 • Poštové inštitúcie
 • Advokáti
 • Notári 
 • Súdy
 • Exekútori
 • Orgány činné v trestnom konaní
 • Orgány verejnej moci všeobecne

Prenosy do zahraničia a do tretích krajín

 

Naša webstránka a e-mailové úložisko a ich zálohy sú na serveroch SR a / alebo EÚ. Používame služby slovenského poskytovateľa s príslušnými zmluvnými a technickými garanciami.

Hoci sa snažíme nastavovať spracúvanie osobných údajov tak, aby osobné údaje neboli prenášané do tretích krajín mimo Európskeho hospodárskeho priestoru, pre propagáciu našich služieb online, k prenosu do tretích krajín dochádza. Ide najmä o prípady menované v bodoch vyššie (v skratke: pri používaní sociálnych sietí LinkedIn, Facebook, Instagram, Messenger, Whatsapp).

Títo dodávatelia a zariadenia sa nachádzajú v USA a tie sú považované za tretiu krajinu, ktorá nezabezpečuje primeranú úroveň ochrany. Každý prenos osobných údajov mimo EÚ a/alebo Európskeho hospodárskeho priestoru sa uskutočňuje len v rámci striktného dodržiavania ochrany osobných údajov v zmysle požiadaviek GDPR.

5. Iné účely spracúvania osobných údajov

 

 1. Spracúvanie pre účely registratúry a pošty

Ako všetky právnické osoby, Prevádzkovateľ je viazaný legislatívou pri správe odoslaných a prijatých poštových zásielok. Vaše osobné údaje zdieľame len v nevyhnutne nutnej miere a len v na území EÚ. Vaše osobé údaje budeme spracúvať formou archivácie po dobu stanovenú platnou legislatívou.

 1. spracúvanie pre oprávnené záujmy nás ako Prevádzkovateľa

Našim oprávneným záujmom v zmyse GDPR čl. 6, ods. 1., písm. f) je uplatňovanie našich právnych nárokov, napríklad prostredníctvom súdov, orgánov činných v trestnom konaní či iných orgánov verejnej moci. Pri tomto uplatňovaní môže dôjsť ku spracúvaniu vašich osobných údajov.

6. Zodpovedná osoba

 

Hlavné činnosti Prevádzkovateľa nevyžadujú pravidelné, systematické a rozsiahle monitorovanie jednotlivcov. Prevádzkovateľ nemenoval zodpovednú osobu.

7. Vaše práva v súvislosti s ochranou vašich osobných údajov

Ako dotknutá osoba máte právo od nás ako od prevádzkovateľa vyžadovať:

 • informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov,
 • opravu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 • vymazanie a zabudnutie (nevzťahuje sa na spracovateľské činnosti a údaje vymedzené zákonnými lehotami na výmaz).

Svoje práva môžete uplatniť elektronickou poštou na adresu na info@skygardens.sk, alebo  písomne na adrese sídla prevádzkovateľa: Asociácia pre zelené strechy a zelenú infraštruktúru, Bystrické sady 8727/36 84106 Bratislava – m. č. Záhorská Bystrica

Všetky oprávnené požiadavky dotknutej osoby budú vybavené, a dotknutá osoba bude o tom písomne informovaná, do 30 dní od ich prijatia. Tým nie je dotknuté právo dotknutej osoby podať podnet na Úrad pre ochranu osobných údajov.

Platné od: 14.12. 2020

KONTAKTUJTE NÁS

Ak máte akékoľvek otázky alebo podnety, napíšte nám.

Ing.Branislav Siklienka, Bystrické sady 8727/36, 841 06 Bratislava–Záhorská Bystrica 

Telefón: +421 907 368 000 

Email: info@skygardens.sk

Web: www.zelenestrechy.org