Guthaus, Bratislava

Plochy zelene sú významnou súčasťou objektu Polyfunkčného bytového domu Račianska (GUTHAUS).
PREJSŤ NA STRECHU
HLASOVAŤ
2,006 hlasov

RD, Malé Uherce

Extenzívna zelená strecha na rodinnom dome pre zlepšenie mikroklímy v jeho okolí.
PREJSŤ NA STRECHU
HLASOVAŤ
382 hlasov

Garáže, Partizánske

Strechy radových garáži sú realizované ako extenzívne s umiestnením vyvýšených záhonov.
PREJSŤ NA STRECHU
HLASOVAŤ
278 hlasov

Drevodom, Hôrka

Jednoduchá extenzívna strecha na rodiínnom dome s vulkanickým substrátom.
PREJSŤ NA STRECHU
HLASOVAŤ
66 hlasov

Rodinný dom, BA

Kombinácia extenzívnej a intenzívnej zelenej strechy na rodinnom dome a parkovacom objekte.
PREJSŤ NA STRECHU
HLASOVAŤ
19 hlasov

TRIHA, Bratislava

Zelená strecha z rozchodníkov, doplnená o suchomilná trávy a trvalky na rodinnom dome.
PREJSŤ NA STRECHU
HLASOVAŤ
29 hlasov

Jarabinky, Bratislava

Koncept v podobe zelených vnútroblokov so vzrastlou zeleňou, zelených terás a nástupných plôch.
PREJSŤ NA STRECHU
HLASOVAŤ
410 hlasov

Nemocnica, Šaca

Zelená strecha na novostavbe má predovšetkým ochladzovaciu funkciu a funkciu zadržiavania zrážkovej vody.
PREJSŤ NA STRECHU
HLASOVAŤ
76 hlasov

Liptovská Štiavnica

Šikmá zelená strecha na rodinnom dome s funkciami – estetika, vodozádrž a ochladzovanie.
PREJSŤ NA STRECHU
HLASOVAŤ
640 hlasov

Pradiareň 1900, BA

Vegetačná strecha na objekte Pradiareň 1900, poobytový priestor určený pre nájomcov.
PREJSŤ NA STRECHU
HLASOVAŤ
171 hlasov

Nivy centrum

Komplexný verejný priestor, určený na oddych a rekreáciu. Detské ihriská, bežecká dráha a mnoho ďalšieho.
PREJSŤ NA STRECHU
HLASOVAŤ
1,822 hlasov

Villa Sandy, Košice

Hotelovo športový komplex posiaty extenzívnymi aj intenzívnymi strechami spojenými s vodným prvkom.
PREJSŤ NA STRECHU
HLASOVAŤ
100 hlasov

SKY PARK, Bratislava

SKY PARK prináša do Bratislavy novú kvalitu architektúry a zásadnú zmenu prístupu k verejnému priestoru.
PREJSŤ NA STRECHU
HLASOVAŤ
87 hlasov

Zuzana Beerová

Obchodný manažér spoločnosti AGRO CS Slovakia a.s., záhradný a krajinný architekt. Po absolvovaní štúdia na Fakulte záhradníctva a krajinného inžinierstva v Nitre, Zuzana postupne začala uplatňovať nadobudnuté skúsenosti z oboru v spoločnosti AGRO CS Slovakia a.s., kde od roku 2014 až dodnes pôsobí ako obchodný manažér PROFI. Špecializuje sa a zastrešuje predaj kompletného sortimentu pre vegetačné strechy a parkové úpravy na slovenskom trhu. Aktívne sa podieľa na návrhu správneho a funkčného vegetačného súvrstvia na rôznych projektoch extenzívnych a intenzívnych striech.

Pavel Dostál

Pôsobí ako konateľ vo firme GreenVille service s.r.o., ktorá sa zaoberá realizáciami zelených striech od roku 2012. Pavel Dostal je tiež predseda odbornej sekcie Zelené střechy při Svazu zakládání a údržby zeleně združujúca firmy a organizácie profesionálne sa zaoberajúce zeleňou na budovách. Je aktívnym členom pracovných skupín České rady pro šetrné budovy (CZGBC) a jedným z viceprezidentov medzinárodnej organizácie EFB združujúci národné asociácie zelených striech v európskych krajinách.

Vladimír Kočvara

Pete Ellis

Odborník na zelené strechy. Jeho spoločnosť sídli v Bostone a má viac ako desaťročné skúsenosťami v tomto odvetví. Pete je oddaný obhajca, pedagóg a realizátor zelených striech a pevne verí v regeneračnú silu zelenej infraštruktúry a riešení založených na prírode. Pete, ktorý pochádza z rôznorodého prostredia v oblasti umenia, stavebníctva, dizajnu a poľnohospodárstva, má holistický prístup k svojej práci, s dôrazom na interdisciplinárne myslenie a spoluprácu. Spolu so svojím tímom v Recover Green Roofs vyvinul a inštaloval zelené strechy a strešné farmy po celých Spojených štátoch, pričom neúnavne pracoval na podpore začlenenia prírody do nášich zastavaných miest.

Martin Vysoký

Krajinný architekt, ktorý pracuje v konzultačnej spoločnosti Edge, ktorá sídli v švédskom Malmö. Zameriava sa na tvorbu multifunkčných verejných priestorov, ktoré prispievajú ku kvalite mestského života. Je spoluautorom príručky Živé ulice – príručka k Bluegreengrey systémov, ktorá bola vytvorená pre deväť švédskych samospráv a ktorá vychádza z niekoľkoročného výskumu a aplikácie týchto systémov v mestskom prostredí. Vo svojej prezentácii bude hovoriť o medzioborovom prístupe, ktorý ukazuje ako spojiť funkcie hospodárenia s dažďovou vodou, výsadbového a koreňového priestoru pre vegetáciu a spevnené povrchy pre dopravu na tej istej ploche a tom istom objeme s cieľom zabezpečenia ekosystémových služieb a zvýšenia klimatickej odolnosti mestských priestorov.

Ing. Rastislav Nemec

Ing. Rastislav Nemec je riaditeľom divízie rozvoja podnikania v Slovenskom plynárenskom priemysle, a. s. od februára 2021. Divízia, ktorú riadi, má kompetencie a zodpovednosti za vytváranie a realizáciu strategických rozvojových príležitostí v oblastiach budovania obnoviteľných zdrojov energií (OZE), najmä fotovoltických a veterných elektrární, ďalej produkcie alternatívnych nízko emisných energií a palív, vrátane biometánu a zeleného vodíka a v neposlednom rade v oblasti poskytovania moderných energetických služieb a riešení, akými je napr. agregácia. Rastislav Nemec bol pred príchodom do SPP na strane poradenskej spoločnosti manažérom projektu a hlavným expertom pre vytvorenie novej vízie a stratégie SPP do roku 2030, ktorá sa od roku 2020 postupne implementuje.

Dusty Gedge

Profesionál v oblasti zelenej infraštruktúry, rečník, fotograf a ochranca prírody V súčasnosti je Dusty Gedge prezidentom Európskej federácie asociácií zelených striech (EFB) a zakladateľom Livingroofs.org uznávanou autoritou, dizajnérom a konzultantom v oblasti zelených striech a zelenej infraštruktúry. Spolupracuje s Garym Grantom pre Green Infrastructure Consultancy Ltd. Dusty jel celý život pozorovateľom vtákov a má veľký záujem o prírodu, či už ide o divé včely, motýle alebo poľné kvety. Pozorovanie vtáctva ho nasmerovalo v jeho kariére k zelenej infraštruktúre.