Priebežné hlasovanie. Výsledky sa aktualizujú každých 30 minút.

Guthaus, Bratislava

Plochy zelene sú významnou súčasťou objektu Polyfunkčného bytového domu Račianska (GUTHAUS).
PREJSŤ NA STRECHU
HLASOVAŤ
768 hlasov

RD, Malé Uherce

Extenzívna zelená strecha na rodinnom dome pre zlepšenie mikroklímy v jeho okolí.
PREJSŤ NA STRECHU
HLASOVAŤ
197 hlasov

Garáže, Partizánske

Strechy radových garáži sú realizované ako extenzívne s umiestnením vyvýšených záhonov.
PREJSŤ NA STRECHU
HLASOVAŤ
160 hlasov

Drevodom, Hôrka

Jednoduchá extenzívna strecha na rodiínnom dome s vulkanickým substrátom.
PREJSŤ NA STRECHU
HLASOVAŤ
33 hlasov

Rodinný dom, BA

Kombinácia extenzívnej a intenzívnej zelenej strechy na rodinnom dome a parkovacom objekte.
PREJSŤ NA STRECHU
HLASOVAŤ
10 hlasov

TRIHA, Bratislava

Zelená strecha z rozchodníkov, doplnená o suchomilná trávy a trvalky na rodinnom dome.
PREJSŤ NA STRECHU
HLASOVAŤ
19 hlasov

Jarabinky, Bratislava

Koncept v podobe zelených vnútroblokov so vzrastlou zeleňou, zelených terás a nástupných plôch.
PREJSŤ NA STRECHU
HLASOVAŤ
340 hlasov

Nemocnica, Šaca

Zelená strecha na novostavbe má predovšetkým ochladzovaciu funkciu a funkciu zadržiavania zrážkovej vody.
PREJSŤ NA STRECHU
HLASOVAŤ
50 hlasov

Liptovská Štiavnica

Šikmá zelená strecha na rodinnom dome s funkciami – estetika, vodozádrž a ochladzovanie.
PREJSŤ NA STRECHU
HLASOVAŤ
380 hlasov

Pradiareň 1900, BA

Vegetačná strecha na objekte Pradiareň 1900, poobytový priestor určený pre nájomcov.
PREJSŤ NA STRECHU
HLASOVAŤ
120 hlasov

Nivy centrum

Komplexný verejný priestor, určený na oddych a rekreáciu. Detské ihriská, bežecká dráha a mnoho ďalšieho.
PREJSŤ NA STRECHU
HLASOVAŤ
544 hlasov

Villa Sandy, Košice

Hotelovo športový komplex posiaty extenzívnymi aj intenzívnymi strechami spojenými s vodným prvkom.
PREJSŤ NA STRECHU
HLASOVAŤ
71 hlasov

SKY PARK, Bratislava

SKY PARK prináša do Bratislavy novú kvalitu architektúry a zásadnú zmenu prístupu k verejnému priestoru.
PREJSŤ NA STRECHU
HLASOVAŤ
35 hlasov