UNICEF Slovakia: Svet ktorý spolu tvoríme, HACKATHON 2022

UNICEF Slovakia: Svet ktorý spolu tvoríme, HACKATHON 2022

BRATISLAVA, 18.- 19. marca 2022

V týchto dňoch sa v Bratislave konalo podujatie, ktorého cieľom bolo poskytnúť mladým ľuďom priestor pracovať na nápadoch v oblasti ekológie. Témou tohto ročníka Eko Hackathon UNICEF bola VODA A VZDUCH. Mladí ľudia hľadali spôsoby ako reálne prispieť k čistejšiemu ovzdušiu, motivovaniu k ekologickému správaniu či neplytvaniu pitnou vodou.  

Zapojiť sa mohli žiaci 8. a 9. -teho ročníka a študenti stredných škôl, ktorí v tímoch hľadali riešenia s pomocou skúsených odborníkov. V rámci Hackathonu prezentoval Branislav Siklienka, predseda Asociácie pre zelené strechy a zelenú infraštruktúru prednášku o zelených strechách, ich benefitoch a ukázal príklady inšpiratívnych zelených striech zo zahraničia.

Buďte súčasťou pozitívnej zmeny klímy spolu s nami 🌍

Novinky