Synergie zelených striech a fotovoltiky

Synergie zelených striech a fotovoltiky

BRATISLAVA, 22. marca 2022

Seminár SAPI o Lokálnom zdroji, na pozvanie pána Jána Karabu, predsedu SAPI ( Slovenská asociácia fotovoltického priemyslu ), Branislav Siklienka prezentoval, výhody synergie zelených striech a fotovoltiky, ako môže zelená strecha napomôcť k zvýšeniu účinnosti FVE panelov a aké sú technické predpoklady a možnosti inštalácie takéhoto typu strechy. 

SAPI | Synergie zelených striech a fotovoltiky

Buďte súčasťou pozitívnej zmeny klímy spolu s nami 🌍

Novinky