Villa Sandy, Košice

Kategória: verejná zelená strecha

Hotelovo športový komplex Villa Sandy je posiata extenzívnymi aj intenzívnymi strechami spojenými s vodným prvkom. Celý tento moderný projekt je robený v ekologickom zelenom štýle.

Druh objektu – Hotelovo-športový komplex

Typ strechy podľa prístupnosti – Extenzívne a intenzívne strechy spojené s vodným prvkom

Sklon strechy – Šikmá strecha

Typ strechy podľa skladby vegetačného súvrstvia – Viacvrstva

Typ strechy podľa druhu vegetácie – Kombinácia – extenzívna strecha, intenzívna strecha

Kořenovzdorná vrstva – Bauder hydroizolácia

Ochranná vrstva – Nophadrain 4+1

Separačná vrstva – Nophadrain 4+1

Drenážna vrstva –Nophadrain 4+1

Filtračná vrstva – 

Hydroakumulačná vrstva – Hydroakumulačné minerálne panely Nophadrain

Vegetačná vrstva – Extenzívne a intezívne substráty Agro CS

Vegetácia – Rozchodíkové koberce, rôzne typy rastlín a kríkov

Spôsob založenia vegetácie – Výsevom

Za projekt môžete zahlasovať tu

Generálny partner

Partneri | Celoslovenská súťaž ZELENÁ STRECHA ROKU 2022 🍀

Hlavní partneri

Mediálni partneri

ASB | Zelené strechy zaujímajú nielen developerov. BSK má vlastné projekty
Partneri | Celoslovenská súťaž ZELENÁ STRECHA ROKU 2022 🍀
Logo Asociácia pre zelené strechy

Kontakty

Asociácia pre zelené strechy a zelenú infraštruktúru
Bystrické sady 8727/36 84106
Bratislava – m. č. Záhorská Bystrica
Právna forma: Združenie
IČO: 53469267

č.ú. SK6275000000004028710600 ČSOB

STANOVY ASOCIÁCIE

PRIDELENIE IČO

Vedenie OZ

Branislav Siklienka
BRANISLAV SIKLIENKA
Predseda združenia
Ing. Renata Hanusková
RENATA HANUSKOVÁ
Podpredseda združenia
Martin Mikulaj | podpredseda Združenia pre zelené strechy
MARTIN MIKULAJ
Podpredseda združenia