TRIHA, Bratislava

Kategória: rodinná zelená strecha

Zelená strecha na rodinnom dome Triha v Rači. Rodinný dom je spojený spolu s architektonickým atelierom manželov. Nachádza sa v Bratislave – Rači.
Pohľad na zelenú strechu je priamo z obývačky rodinného domu. Zelená strecha je prevažne z rozchodníkov, doplnená o suchomilná trávy a trvalky. Estetickým prvkom strechy sú guľovité osvetlenia.

Druh objektu – Rodinný dom

Typ strechy podľa prístupnosti – Nepochôdzna

Sklon strechy – Plochá strecha

Typ strechy podľa skladby vegetačného súvrstvia – Jednovrstva

Typ strechy podľa druhu vegetácie – Extenzívna strecha

Kořenovzdorná vrstva – 

Ochranná vrstva – Geotextília 300 g/m2

Separačná vrstva – 

Drenážna vrstva – 

Filtračná vrstva – 

Hydroakumulačná vrstva – Nopová fólia 20mm s nakašírovanou filtračnou geotextíliou

Vegetačná vrstva – Výška substrátu je 8cm v miestach, kde sú rozchodníky. V dvoch častiach je strecha navýšená na 15 cm, kde sa nachádzajú trávy a trvalky.

Vegetácia – Rozchodníky, trávy, trvalky (Imperata, stipa, allium)

Spôsob založenia vegetácie – Výsadbou

Za projekt môžete zahlasovať tu

Generálny partner

Partneri | Celoslovenská súťaž ZELENÁ STRECHA ROKU 2022 🍀

Hlavní partneri

Mediálni partneri

ASB | Zelené strechy zaujímajú nielen developerov. BSK má vlastné projekty
Partneri | Celoslovenská súťaž ZELENÁ STRECHA ROKU 2022 🍀
Logo Asociácia pre zelené strechy

Kontakty

Asociácia pre zelené strechy a zelenú infraštruktúru
Bystrické sady 8727/36 84106
Bratislava – m. č. Záhorská Bystrica
Právna forma: Združenie
IČO: 53469267

č.ú. SK6275000000004028710600 ČSOB

STANOVY ASOCIÁCIE

PRIDELENIE IČO

Vedenie OZ

Branislav Siklienka
BRANISLAV SIKLIENKA
Predseda združenia
Ing. Renata Hanusková
RENATA HANUSKOVÁ
Podpredseda združenia
Martin Mikulaj | podpredseda Združenia pre zelené strechy
MARTIN MIKULAJ
Podpredseda združenia