SKY PARK, Bratislava

Kategória: verejná zelená strecha

Projekt SKY PARK prináša do Bratislavy novú kvalitu mestskej architektúry a zásadnú zmenu prístupu k verejnému priestoru. Návrh celosvetovo uznávanej architektky Zahy Hadid ponúkol k originálnej architektúre aj správnu mierku zelene k plánovanej výstavbe.
Dôraz na verejný priestor: Verejný priestor, v ktorom zaberajú zelené plochy viac ako 30 tisíc štvorcových metrov, prirodzene prepája mestské funkcie, ako je bývanie, práca aj služby, alebo aj špeciálnu funkciu coworkingu v teplárni. Výsledkom snahy architektov je vznik rekreačného územia so širokými možnosťami využitia. Miesto si tu nájdu športovci na workout ihrisku a bežeckom chodníku. Deti sa zabavia na ihriskách či zelených plochách, ktoré možno multižánrovo využívať. Každý si bude môcť oddýchnuť pri fontáne, ktorej vodná plocha bude zdrojom zábavy. Technológie, garáže a odvoz odpadu sú umiestnené v podzemí; všetky strechy, ktoré boli na to vhodné, sú teda vegetačné.

 

Druh objektu – Kombinácia obytnej a administratívnej úlohy

Typ strechy podľa prístupnosti – pochôdzna, pobytová

Sklon strechy – Plochá strecha

Typ strechy podľa skladby vegetačného súvrstvia – Viacvrstvová

Typ strechy podľa druhu vegetácie – Kombinácia extenzívnej a intenzívnej strechy

Kořenovzdorná vrstva – DELTA-TERRAXX

Ochranná vrstva – DELTA-TERRAXX

Separačná vrstva – NETKANÁ OCHRANNÁ TEXTÍLIA 500g/m2

Drenážna vrstva –  DELTA-TERRAXX (hr. 9 mm)
– Štrkový násyp (hr. 200 mm) s drenážou
– DELTA-FLORAXX TOP (hr. 20 mm)

Filtračná vrstva –DELTA-TERRAXX / DELTA-FLORAXX TOP

Hydroakumulačná vrstva – DELTA-FLORAXX TOP (hr. 20 mm)

Vegetačná vrstva – Strešný substrát ZEO
– Intenzívna zelená strecha hr. 300 – 2000 mm

Extenzívna zelená strecha – Pavilón „3“ s obráteným poradím vrstiev
– Rozchodníkový koberec
– Strešný substrát
– Hydroakumulácia a drenáž DELTA-FLORAXX TOP
– separačná geotextília
– tepelná izolácia XPS
– hydroizolácia

Vegetácia – Stromy, dreviny, trvalky, kríková zeleň a skalničkové koberce

Spôsob založenia vegetácie – Výsadbou a pokládkou predpestovaných kobercov a rohoží

Za projekt môžete zahlasovať tu

Generálny partner

Partneri | Celoslovenská súťaž ZELENÁ STRECHA ROKU 2022 🍀

Hlavní partneri

Mediálni partneri

ASB | Zelené strechy zaujímajú nielen developerov. BSK má vlastné projekty
Partneri | Celoslovenská súťaž ZELENÁ STRECHA ROKU 2022 🍀
Logo Asociácia pre zelené strechy

Kontakty

Asociácia pre zelené strechy a zelenú infraštruktúru
Bystrické sady 8727/36 84106
Bratislava – m. č. Záhorská Bystrica
Právna forma: Združenie
IČO: 53469267

č.ú. SK6275000000004028710600 ČSOB

STANOVY ASOCIÁCIE

PRIDELENIE IČO

Vedenie OZ

Branislav Siklienka
BRANISLAV SIKLIENKA
Predseda združenia
Ing. Renata Hanusková
RENATA HANUSKOVÁ
Podpredseda združenia
Martin Mikulaj | podpredseda Združenia pre zelené strechy
MARTIN MIKULAJ
Podpredseda združenia