Rodinný dom, Bratislava

Kategória: rodinná zelená strecha

Zelená strecha o rozmere 100 m2 sa nachádza na streche rodinného domu a na strechce parkovacieho objektu. Je intenzívna a extenzívna.

Druh objektu – Rodinný dom s garážou so zelenou strechou

Typ strechy podľa prístupnosti – Pochôdzna

Sklon strechy – Plochá strecha

Typ strechy podľa skladby vegetačného súvrstvia – Viacvrstvová

Typ strechy podľa druhu vegetácie – Kombinácia extenzívnej a intenzívnej. Extenzívna strecha nad domom, intenzívna strecha nad parkovacím objektom.

Kořenovzdorná vrstva – Sika

Ochranná vrstva – 

Separačná vrstva – Skalničkové koberce, Bratislavský strešný substrát extenzívny. Intenzívna časť – Bratislavský strešný substrát intenzív s primiešaním 30% rašeliny pre zníženie Ph pre kyslomilné spoločenstvo rastlín.

Drenážna vrstva – Sedumdrain 25mm

Filtračná vrstva – 

Hydroakumulačná vrstva – Sedumdrain 25mm

Vegetačná vrstva

Vegetácia – Skalničkové koberce Sedum mix, intenzívna časť: trávny koberec, Rhododendrony, Euonymus alatus, Vaccinum c., trvalky

Spôsob založenia vegetácie – Výsadbou a pokládkou predpestovaných kobercov a rohoží

Za projekt môžete zahlasovať tu

Generálny partner

Partneri | Celoslovenská súťaž ZELENÁ STRECHA ROKU 2022 🍀

Hlavní partneri

Mediálni partneri

ASB | Zelené strechy zaujímajú nielen developerov. BSK má vlastné projekty
Partneri | Celoslovenská súťaž ZELENÁ STRECHA ROKU 2022 🍀
Logo Asociácia pre zelené strechy

Kontakty

Asociácia pre zelené strechy a zelenú infraštruktúru
Bystrické sady 8727/36 84106
Bratislava – m. č. Záhorská Bystrica
Právna forma: Združenie
IČO: 53469267

č.ú. SK6275000000004028710600 ČSOB

STANOVY ASOCIÁCIE

PRIDELENIE IČO

Vedenie OZ

Branislav Siklienka
BRANISLAV SIKLIENKA
Predseda združenia
Ing. Renata Hanusková
RENATA HANUSKOVÁ
Podpredseda združenia
Martin Mikulaj | podpredseda Združenia pre zelené strechy
MARTIN MIKULAJ
Podpredseda združenia