RD, Liptovská Štiavnica

Kategória: rodinná zelená strecha

Montovaný rodinný dom od výrobcu Kontrakting stavebné montáže spol. s r.o. Dom má šikmú strechu vytvorenú drevenými nosníkmi so záklopom . Hydroizolácia je vytvorená PVC hydroizolačnou fóliou s odolnosťou proti prerastaniu koreňov. Jedna strana strechy má sklon 15 stupňov , druhá strana má sklon 25 stupňov . Zelená strecha je vytvorená systémom Greenfond SPE/ REC, pričom po konzultácii s výrobcom boli použité dve vrstvy retenčnej rohože REC 100 , aby bolo možné použiť 7 cm vrstvu substrátu namiesto 10. Prevládajúca funkcia zelenej strechy je trojitá a to estetická, vodozádržná a ochladzovacia.

Druh objektu – Obytný rodinný dom

Typ strechy podľa prístupnosti – Nepochôdzna strecha

Sklon strechy – Šikmá strecha

Typ strechy podľa skladby vegetačného súvrstvia – Viacvrstva

Typ strechy podľa druhu vegetácie – Extenzívna strecha

Kořenovzdorná vrstva – Hydroizolačná PVC fólia s certifikátom o odolnosti proti prerastaniu koreňov

Ochranná vrstva – Greenfond REC 1000 zároveň plní aj ochrannú funkciu

Separačná vrstva – Greenfond REC 1000

Drenážna vrstva –2x Greenfond REC 100 a SWE substrát 7cm spolu tvoria v tomto prípade drenáž

Filtračná vrstva –Greenfond REC 1000

Hydroakumulačná vrstva – 2x Greenfond REC 100 a SWE substrát 7cm

Vegetačná vrstva – Vulkanický strešný substrát Greenfond SWE v hrúbke 7cm. Uchytávacia sieť Greenfond GEONET zavesená na oceľovom lanku upevnenom na nerezových konzolách na hrebeni strechy. Substrát je na šikmine stabilizovaný stabilizačnou mriežkou Greenfond GLOB 5 prichytenou v ploche ritenami k uchytávacej sieti GEONET

Vegetácia – Rozchodníkové koberce Greenfond Sedum MATT 0,6x 2m s predpestovanými minimťlne 5 druhmi rozchodníkov.

Spôsob založenia vegetácie – Pokládkou

Za projekt môžete zahlasovať tu

Generálny partner

Partneri | Celoslovenská súťaž ZELENÁ STRECHA ROKU 2022 🍀

Hlavní partneri

Mediálni partneri

ASB | Zelené strechy zaujímajú nielen developerov. BSK má vlastné projekty
Partneri | Celoslovenská súťaž ZELENÁ STRECHA ROKU 2022 🍀
Logo Asociácia pre zelené strechy

Kontakty

Asociácia pre zelené strechy a zelenú infraštruktúru
Bystrické sady 8727/36 84106
Bratislava – m. č. Záhorská Bystrica
Právna forma: Združenie
IČO: 53469267

č.ú. SK6275000000004028710600 ČSOB

STANOVY ASOCIÁCIE

PRIDELENIE IČO

Vedenie OZ

Branislav Siklienka
BRANISLAV SIKLIENKA
Predseda združenia
Ing. Renata Hanusková
RENATA HANUSKOVÁ
Podpredseda združenia
Martin Mikulaj | podpredseda Združenia pre zelené strechy
MARTIN MIKULAJ
Podpredseda združenia