Nemocnica, Šaca

Kategória: verejná zelená strecha

Novostavba Urgentu Nemocnice Agel Košice Šaca. Jedná sa o železobetónovú stavbu s plochou strechou zateplenou PIR panelmi BAUDER a zaizolovanú hydroizolačnou PVC fóliou Sikaplan odolnou voči prerastaniu koreňov. Zelená strecha je zhotovená v systéme Greenfond SDE . Strecha má predovšetkým ochladzovaciu funkciu, nakoľko sa nachádza pod objektom hlavnej budovy nemocnice . Samozrejme nemenej dôležitou funkciou je zadržiavanie zrážkovej vody a estetika.

Druh objektu – Administratívny, nemocnica

Typ strechy podľa prístupnosti –  Nepochôdzna

Sklon strechy – Plochá strecha

Typ strechy podľa skladby vegetačného súvrstvia – Viacvrstva

Typ strechy podľa druhu vegetácie – Extenzívna strecha

Kořenovzdorná vrstva – PVC fólia Sikaplan

Ochranná vrstva – Greenfond PES 300B plní zároveň ochrannú funkciu

Separačná vrstva – Greenfond PES 300B – geotextília 300gr/m2

Drenážna vrstva –Greenfond Garden DUO R – retenčná a drenážna fólia s nakašírovanou filtračnou vrstvou 20mm x 1900mm x 10m

Filtračná vrstva – Greenfond TEX100 nakašírovaná na retenčnej fólii

Hydroakumulačná vrstva – Greenfond Garden DUO R – retenčná a drenážna fólia s nakašírovanou filtračnou vrstvou 20mm x 1900mm x 10m

Vegetačná vrstva – Vulkanický extenzívny strešný substrát Greenfond SWE 8-9 cm vrstva

Vegetácia – Sadenice rozchodníkov Greenfond SRM 110 Plug Plants , sortiment 5 druhov rozchodníkov so 4,5 cm koreňovým systémom v počte 16 ks /m2

Spôsob založenia vegetácie – Výsadbou

Za projekt môžete zahlasovať tu

Generálny partner

Partneri | Celoslovenská súťaž ZELENÁ STRECHA ROKU 2022 🍀

Hlavní partneri

Mediálni partneri

ASB | Zelené strechy zaujímajú nielen developerov. BSK má vlastné projekty
Partneri | Celoslovenská súťaž ZELENÁ STRECHA ROKU 2022 🍀
Logo Asociácia pre zelené strechy

Kontakty

Asociácia pre zelené strechy a zelenú infraštruktúru
Bystrické sady 8727/36 84106
Bratislava – m. č. Záhorská Bystrica
Právna forma: Združenie
IČO: 53469267

č.ú. SK6275000000004028710600 ČSOB

STANOVY ASOCIÁCIE

PRIDELENIE IČO

Vedenie OZ

Branislav Siklienka
BRANISLAV SIKLIENKA
Predseda združenia
Ing. Renata Hanusková
RENATA HANUSKOVÁ
Podpredseda združenia
Martin Mikulaj | podpredseda Združenia pre zelené strechy
MARTIN MIKULAJ
Podpredseda združenia