Mestský úrad, Šala

Kategória: verejná zelená strecha

Vegetačná strecha na Mestskom úrade v Šali.
Strecha je extenzívna, rozdelaná do dvoch častí. Nachádza sa nad sobášnou sieňou a kotolňou. Strechy sú po obvodoch z ulice lemované kvetináčmi s nízkou výsadbou, doplnené kvapkovou závlahou, táto časť je intenzívneho charakteru a slúži ako pohľadový estetický prvok od námestia a priľahlej ulice.

Druh objektu – Administratívny

Typ strechy podľa prístupnosti – Pochôdzna, retenčná

Sklon strechy – Plochá strecha

Typ strechy podľa skladby vegetačného súvrstvia – Viacvrstva

Typ strechy podľa druhu vegetácie – Extenzívna strecha

Kořenovzdorná vrstva – Vyriešená v rámci hydroizolácie / Fatra 801 /

Ochranná vrstva – Geotextília PP 300g

Separačná vrstva –Geotextília PP 150g

Drenážna vrstva – DSE 20

Filtračná vrstva – Geotextília PP 150g

Hydroakumulačná vrstva – DSE 20

Vegetačná vrstva – Strešný extenzívny substrát / AGRO CS

Vegetácia – Rozchodníkové rohože – mix 7 druhov

Spôsob založenia vegetácie -Pokládkou

Za projekt môžete zahlasovať tu

Generálny partner

Partneri | Celoslovenská súťaž ZELENÁ STRECHA ROKU 2022 🍀

Hlavní partneri

Mediálni partneri

ASB | Zelené strechy zaujímajú nielen developerov. BSK má vlastné projekty
Partneri | Celoslovenská súťaž ZELENÁ STRECHA ROKU 2022 🍀
Logo Asociácia pre zelené strechy

Kontakty

Asociácia pre zelené strechy a zelenú infraštruktúru
Bystrické sady 8727/36 84106
Bratislava – m. č. Záhorská Bystrica
Právna forma: Združenie
IČO: 53469267

č.ú. SK6275000000004028710600 ČSOB

STANOVY ASOCIÁCIE

PRIDELENIE IČO

Vedenie OZ

Branislav Siklienka
BRANISLAV SIKLIENKA
Predseda združenia
Ing. Renata Hanusková
RENATA HANUSKOVÁ
Podpredseda združenia
Martin Mikulaj | podpredseda Združenia pre zelené strechy
MARTIN MIKULAJ
Podpredseda združenia