Garáže, Partizánske

Kategória: verejná zelená strecha

Jedná sa o súbor radových garáži slúžiacich na prenájom pre riešenie parkovacej situácie v meste. Nakoľko príjazd do garáže si vyžaduje realizáciu spevnenej plochy na úkor zelene sa investor rozhodol túto zeleň nahradiť realizáciou zelených striech. Strechy sú realizované ako extenzívne s umiestnením vyvýšených záhonov so sadenicami jahôd, čučoriedok a zeleniny.

Druh objektu – Radové garáže

Typ strechy podľa prístupnosti – Pochôdzna s prístupom po schodoch

Sklon strechy – Plochá strecha

Typ strechy podľa skladby vegetačného súvrstvia – Jednovrstva

Typ strechy podľa druhu vegetácie – Extenzívna strecha

Kořenovzdorná vrstva – Hydroizolácia Fatrafol 818 hr. 1,5 mm

Ochranná vrstva – Nophadrain ND4+1h

Separačná vrstva – Skladba strechy- nosná konštrukcia, separačná vrstva, hydroizolácia Fatrafol 818 hr. 1,5 mm, Nophadrain ND4+1h, extenzívny substrát 100 mm, vegetácia- výsadba rozchodníkov

Drenážna vrstva – Nophadrain ND4+1h

Filtračná vrstva – Nophadrain ND4+1h

Hydroakumulačná vrstva – Nophadrain ND4+1h

Vegetačná vrstva – Extenzívny substrát Agro CS, 100 mm

Vegetácia – Sadenice rozchodníkov rôzneho druhu, na časti rozchodníkový koberec, vo vyvýšených záhonoch jahody, čučoriedky, zelenina

Spôsob založenia vegetácie – Kombinácia

Za projekt môžete zahlasovať tu

Generálny partner

Partneri | Celoslovenská súťaž ZELENÁ STRECHA ROKU 2022 🍀

Hlavní partneri

Mediálni partneri

ASB | Zelené strechy zaujímajú nielen developerov. BSK má vlastné projekty
Partneri | Celoslovenská súťaž ZELENÁ STRECHA ROKU 2022 🍀
Logo Asociácia pre zelené strechy

Kontakty

Asociácia pre zelené strechy a zelenú infraštruktúru
Bystrické sady 8727/36 84106
Bratislava – m. č. Záhorská Bystrica
Právna forma: Združenie
IČO: 53469267

č.ú. SK6275000000004028710600 ČSOB

STANOVY ASOCIÁCIE

PRIDELENIE IČO

Vedenie OZ

Branislav Siklienka
BRANISLAV SIKLIENKA
Predseda združenia
Ing. Renata Hanusková
RENATA HANUSKOVÁ
Podpredseda združenia
Martin Mikulaj | podpredseda Združenia pre zelené strechy
MARTIN MIKULAJ
Podpredseda združenia