Drevodom, Hôrka

Kategória: rodinná zelená strecha

Jednoduchá extenzívna strecha s vulkanickým substrátom od firmy Vulkatec na drevodome v lokalite Hôrky (pri Žiline). Použitý vulkaplus extenziv light, 10cm vrstva substrátu. Výsadba október 2020, rozchodníky zo 100-pakov (cca 20ks na m2. Nie je použitá nopová fólia, keďže je možnosť zaliatia vo veľkých horúčavách. Výsadba je robená svojpomocne, náklady na dopravu a materiál sú 30€/m2. Výhodou použitého vulkanického substrátu je nízke zaburinenie, keďže substrát rýchlo vysychá na povrchu. Rozchodníky boli hnojené vždy na jar cereritom s guánom.

Druh objektu – Rodinný dom

Typ strechy podľa prístupnosti – Pochôdzna

Sklon strechy – Plochá strecha

Typ strechy podľa skladby vegetačného súvrstvia – Jednovrstva

Typ strechy podľa druhu vegetácie – Extenzívna strecha

Kořenovzdorná vrstva – Vulkanický substrát

Ochranná vrstva – Biela geotextília z polypropylénu 200g/m2

Separačná vrstva – Izolačná fólia Fatrafol, geotextília 200g biela, výstavba začatá 2020, dokončená 2021

Drenážna vrstva – 

Filtračná vrstva – 

Hydroakumulačná vrstva – 

Vegetačná vrstva – 10cm vulkanický substrát – Vulkamineral light 0-12mm

Vegetácia – Použité rozchodníky – 6-8 druhov, zakorenené rezky v multipakoch. Výsadba v októbri 2020

Spôsob založenia vegetácie – Výsadbou

Za projekt môžete zahlasovať tu

Generálny partner

Partneri | Celoslovenská súťaž ZELENÁ STRECHA ROKU 2022 🍀

Hlavní partneri

Mediálni partneri

ASB | Zelené strechy zaujímajú nielen developerov. BSK má vlastné projekty
Partneri | Celoslovenská súťaž ZELENÁ STRECHA ROKU 2022 🍀
Logo Asociácia pre zelené strechy

Kontakty

Asociácia pre zelené strechy a zelenú infraštruktúru
Bystrické sady 8727/36 84106
Bratislava – m. č. Záhorská Bystrica
Právna forma: Združenie
IČO: 53469267

č.ú. SK6275000000004028710600 ČSOB

STANOVY ASOCIÁCIE

PRIDELENIE IČO

Vedenie OZ

Branislav Siklienka
BRANISLAV SIKLIENKA
Predseda združenia
Ing. Renata Hanusková
RENATA HANUSKOVÁ
Podpredseda združenia
Martin Mikulaj | podpredseda Združenia pre zelené strechy
MARTIN MIKULAJ
Podpredseda združenia