Súťaž o zelenú strechu roku 2022

Súťaž Zelená strecha roku 2022 je ukončená. Pozrite si víťazné projekty. Ďakujeme všetkým účastníkom a partnerom.
Asociácia pre zelené strechy a zelenú infraštruktúru vyhlasuje 1. ročník súťaže ZELENÁ STRECHA ROKU 2022.

Prečo súťaž organizujeme

Zelené strechy sú nie len estetickým prvkom budov, ale plnia mnoho ekologických funkcií a majiteľom budov prinášajú výhody aj v podobe úspory nákladov. Zmena klímy prináša nutnosť adaptácie na tú to zmenu a vegetačné strechy sú jedným z nástrojov, ako zlepšiť podmienky pre život.

Preto by sme chceli do súťaže zapojiť laickú a odbornú verejnosť a napomôcť popularizácii vegetačných striech ako súčasti udržateľnej výstavby, ochrany životného prostredia a návratu zelene do sídiel.

Kto sa môže prihlásiť

Prihlášku môže podať do súťaže fyzická alebo právnická osoba, ktorá:
 • realizovala vegetačné súvrstvie
 • podieľala sa na financovaní diela
 • podieľala sa projekcii alebo realizácii diela
 • je prevádzkovateľom alebo vlastníkom stavby

Súťažné kategórie

Súťaž bude prebiehať v dvoch kategóriách:

 • Rodinná zelená strecha
 • Verejná zelená strecha

 

Typy budov

 • Budovy na bývanie s viacerými bytmi
 • Administratívne budovy a budovy občianskej výstavby (napr. sídla firiem, úrady, školy, nemocnice, športové haly, divadlá)
 • Budovy na výrobu a služby (nákupné centrá, továrenské haly, logistické centrá, sklady, montážne haly…)
 • Dopravné a podzemné stavby (tunely, podchody, podzemné garáže a parkoviská)

Cena verejnosti

Do hlasovania sa môže zapojiť aj verejnosť. Z jednej IP adresy je možné hlasovať vždy 1x za týždeň. Hlasujúci môže dať svoj hlas aj viacerým zeleným strechám Poradie, v akom sa zobrazujú diela na stránke, sa neustále mení, aby nebola žiadna strecha počas hlasovania zvýhodnená.

Všetky prihlásené diela budú uverejnené v zložke Zelená strecha roku 2022 na www.zelenestrechy.org. Hlasovanie bude možné v termíne od 1.júla do 31. augusta  2022. 

Cena odbornej poroty

Diela prihlásené do súťaže posudzuje odborná porota menovaná predsedníctvom Asociácie pre zelené strechy a zelenú infraštruktúru. Zloženie poroty bude uverejnené na stránkach www.zelenestrechy.org. Je neprípustné, aby sa člen poroty realizačne podieľal na prihlásenom diele. Členov do poroty nominuje vyhlasovateľ alebo aj partneri súťaže Zelená strecha roku 2022 z radov nezávislých odborníkov.

 

Prihlásené diela zhodnotí odborná porota v mesiaci jún 2022. Výsledok hodnotenia bude zverejnený v septembri (môže byť zmenený s ohľadom na neočakávané udalosti).

Prihlasovanie do súťaže

Vyplnenú prihlášku a fotografickú dokumentáciu zašlite v digitálnej podobe na [email protected]  do 19.06.2022. Fotografickú dokumentáciu vzhľadom na veľkosť môžete poslať cez úložisko, napr. cez www.uschovna.sk

Prihlášku pre vašu strechu môžete vyplniť v našom Online formulári alebo vyplniť a poslať ako PDF.

Termíny

Uzávierka prihlášok je 19.06.2022.
Hlasovanie verejnosti sa uskutoční  od 1. 7.2022  do 31.8.2022.
Prihlásené diela zhodnotí odborná porota v mesiaci jún 2022.

Registračný poplatok

Registračný poplatok je stanovený takto:

 1. Členovia Asociácie zelených striech a zelenej infraštruktúry – 30 eur za každé prihlásené dielo
 2. Ostatní účastníci súťaže – 100 eur za každé prihlásené dielo

Vyhlásenie výsledkov súťaže

Výsledky súťaže budú vyhlásené na jeseň 2022  v rámci odbornej konferencie Zelené strechy a zverejnené na www.zelenestrechy.org.

Súťaž podporujú

Generálny partner

Partneri | Celoslovenská súťaž ZELENÁ STRECHA ROKU 2022 🍀

Hlavní partneri

Mediálni partneri

ASB | Zelené strechy zaujímajú nielen developerov. BSK má vlastné projekty
Partneri | Celoslovenská súťaž ZELENÁ STRECHA ROKU 2022 🍀
Logo Asociácia pre zelené strechy

Kontakty

Asociácia pre zelené strechy a zelenú infraštruktúru
Bystrické sady 8727/36 84106
Bratislava – m. č. Záhorská Bystrica
Právna forma: Združenie
IČO: 53469267

č.ú. SK6275000000004028710600 ČSOB

STANOVY ASOCIÁCIE

PRIDELENIE IČO

Vedenie OZ

Branislav Siklienka
BRANISLAV SIKLIENKA
Predseda združenia
Ing. Renata Hanusková
RENATA HANUSKOVÁ
Podpredseda združenia
Martin Mikulaj | podpredseda Združenia pre zelené strechy
MARTIN MIKULAJ
Podpredseda združenia