Luka nad Jihlavou - extenzivní střechy a pěstební střešní zahrada

- kategorie Rodinná zelená střecha

Na rodinném domě Luka nad Jihlavou byla zbudována kombinace nepochozího extenzivního a pochozího intenzivního ozelenění. Střechy nad hlavní budovou a zimní zahradou mají sklon 7°. Nachází se zde extenzivní souvrství s rozchodníkovou vegetací založenou výsadbou řízků. Tato část slouží zejména jako ochrana hydroizolace a zabraňuje nadměrnému ohřívání objektu v letních měsících. Ze zimní zahrady je vstup na terasu s intenzivním střešním souvrstvím, které majitel využívá zejména k pěstování různých druhů zeleniny a bylin do kuchyně.

  • Kořenovzdorná vrstva – kořenovzdorná hydroizolace
  • Ochranná vrstva – Extenzivní: Ochranná textilie Optigrün RMS 500, u okapního žlabu drenážní rohož Optigrün SSV 800; Intenzivní: Ochranná textilie Optigrün RMS 500
  • Drenážní vrstva – Extenzivní: neobsahuje, odvodněno po sklonu střech; Intenzivní: Drenážní nopová fólie Optigrün FKD 60 vyplněná drenážním násypem Optigrün PEARL 8/16 v množství 45 L/m2
  • Hydroakumulační vrstva –  Extenzivní: neobsahuje; Intenzivní: Drenážní nopová fólie Optigrün FKD 60 vyplněná drenážním násypem Optigrün PEARL 8/16 v množství 45 L/m2
  • Filtrační vrstva – Extenzivní: neobsahuje; Intenzivní: Filtrační textilie Optigrün FIL 105
  • Vegetační vrstva – Extenzivní: Extenzivní střešní substrát Optigrün typ E (mocnost vrstvy cca 8 cm); Intenzivní: Intenzivní střešní substrát Optigrün typ I  (mocnost vrstvy cca 30 cm)
  • Vegetace – Extenzivní: Rozchodníky směs osmi druhů; Intenzivní: Zelenina a byliny
  • Způsob založení vegetace – výsevem, řízky a vegetativními částmi, výsadbou, pokládkou předpěstovaných koberců a rohoží 

Vysledok v sutazi

0 .
miesto
0
hlasov

Generálny partner

HYSTEM - člen Asociácie pre zelené strechy

Hlavní partneri

Proma – Energosystémy spol. s r.o.

Mediálni partneri

landart s. r. o.- člen Asociácie pre zelené strechy
Logo Asociácia pre zelené strechy

Kontakty

Asociácia pre zelené strechy a zelenú infraštruktúru
Bystrické sady 8727/36 84106
Bratislava – m. č. Záhorská Bystrica
Právna forma: Združenie
IČO: 53469267

č.ú. SK6275000000004028710600 ČSOB

STANOVY ASOCIÁCIE

PRIDELENIE IČO

Vedenie OZ

Branislav Siklienka
BRANISLAV SIKLIENKA
Predseda združenia
Ing. Renata Hanusková
RENATA HANUSKOVÁ
Podpredseda združenia
Milina Lahová - podpredseda Združenia pre zelené strechy
MILINA LAHOVÁ
Podpredseda združenia

Zuzana Beerová

Obchodný manažér spoločnosti AGRO CS Slovakia a.s., záhradný a krajinný architekt. Po absolvovaní štúdia na Fakulte záhradníctva a krajinného inžinierstva v Nitre, Zuzana postupne začala uplatňovať nadobudnuté skúsenosti z oboru v spoločnosti AGRO CS Slovakia a.s., kde od roku 2014 až dodnes pôsobí ako obchodný manažér PROFI. Špecializuje sa a zastrešuje predaj kompletného sortimentu pre vegetačné strechy a parkové úpravy na slovenskom trhu. Aktívne sa podieľa na návrhu správneho a funkčného vegetačného súvrstvia na rôznych projektoch extenzívnych a intenzívnych striech.

Pavel Dostál

Pôsobí ako konateľ vo firme GreenVille service s.r.o., ktorá sa zaoberá realizáciami zelených striech od roku 2012. Pavel Dostal je tiež predseda odbornej sekcie Zelené střechy při Svazu zakládání a údržby zeleně združujúca firmy a organizácie profesionálne sa zaoberajúce zeleňou na budovách. Je aktívnym členom pracovných skupín České rady pro šetrné budovy (CZGBC) a jedným z viceprezidentov medzinárodnej organizácie EFB združujúci národné asociácie zelených striech v európskych krajinách.

Vladimír Kočvara

Pete Ellis

Odborník na zelené strechy. Jeho spoločnosť sídli v Bostone a má viac ako desaťročné skúsenosťami v tomto odvetví. Pete je oddaný obhajca, pedagóg a realizátor zelených striech a pevne verí v regeneračnú silu zelenej infraštruktúry a riešení založených na prírode. Pete, ktorý pochádza z rôznorodého prostredia v oblasti umenia, stavebníctva, dizajnu a poľnohospodárstva, má holistický prístup k svojej práci, s dôrazom na interdisciplinárne myslenie a spoluprácu. Spolu so svojím tímom v Recover Green Roofs vyvinul a inštaloval zelené strechy a strešné farmy po celých Spojených štátoch, pričom neúnavne pracoval na podpore začlenenia prírody do nášich zastavaných miest.

Martin Vysoký

Krajinný architekt, ktorý pracuje v konzultačnej spoločnosti Edge, ktorá sídli v švédskom Malmö. Zameriava sa na tvorbu multifunkčných verejných priestorov, ktoré prispievajú ku kvalite mestského života. Je spoluautorom príručky Živé ulice – príručka k Bluegreengrey systémov, ktorá bola vytvorená pre deväť švédskych samospráv a ktorá vychádza z niekoľkoročného výskumu a aplikácie týchto systémov v mestskom prostredí. Vo svojej prezentácii bude hovoriť o medzioborovom prístupe, ktorý ukazuje ako spojiť funkcie hospodárenia s dažďovou vodou, výsadbového a koreňového priestoru pre vegetáciu a spevnené povrchy pre dopravu na tej istej ploche a tom istom objeme s cieľom zabezpečenia ekosystémových služieb a zvýšenia klimatickej odolnosti mestských priestorov.

Ing. Rastislav Nemec

Ing. Rastislav Nemec je riaditeľom divízie rozvoja podnikania v Slovenskom plynárenskom priemysle, a. s. od februára 2021. Divízia, ktorú riadi, má kompetencie a zodpovednosti za vytváranie a realizáciu strategických rozvojových príležitostí v oblastiach budovania obnoviteľných zdrojov energií (OZE), najmä fotovoltických a veterných elektrární, ďalej produkcie alternatívnych nízko emisných energií a palív, vrátane biometánu a zeleného vodíka a v neposlednom rade v oblasti poskytovania moderných energetických služieb a riešení, akými je napr. agregácia. Rastislav Nemec bol pred príchodom do SPP na strane poradenskej spoločnosti manažérom projektu a hlavným expertom pre vytvorenie novej vízie a stratégie SPP do roku 2030, ktorá sa od roku 2020 postupne implementuje.

Dusty Gedge

Profesionál v oblasti zelenej infraštruktúry, rečník, fotograf a ochranca prírody V súčasnosti je Dusty Gedge prezidentom Európskej federácie asociácií zelených striech (EFB) a zakladateľom Livingroofs.org uznávanou autoritou, dizajnérom a konzultantom v oblasti zelených striech a zelenej infraštruktúry. Spolupracuje s Garym Grantom pre Green Infrastructure Consultancy Ltd. Dusty jel celý život pozorovateľom vtákov a má veľký záujem o prírodu, či už ide o divé včely, motýle alebo poľné kvety. Pozorovanie vtáctva ho nasmerovalo v jeho kariére k zelenej infraštruktúre.