Prihlásenie do súťaže

Začiarknite variantu A alebo B
Údaje o stavbe

Popis funkčných vrstiev vegetačného súvrstvia (uveďte, z akého materiálu sú funkčné vrstvy vytvorené.

V prípade polyfunkčnej vrstvy uveďte rovnaký materiál u viacerých funkčných vrstiev):

Registračný poplatok:

Členovia Asociácie zelených striech a zelenej infraštruktúry – 30 eur za každé prihlásené dielo

Ostatní účastníci súťaže – 100 eur za každé prihlásené dielo