Prezidentská kancelária – poradenstvo v rámci auditu

Prezidentská kancelária –Poradenstvo v rámci auditu

BRATISLAVA, 22. jún 2021 

Stretnutie s pracovníkmi prezidentskej kancelárie pre životné prostredie, energetiku, zmenu klímy a podnikateľské prostredie s Norbertom Kurillom a pani Zuzanou Trubačovou, zodpovednou za vypracovanie auditu o uhlíkovej neutrality a možnosti inštalácie vegetačnej strechy na Karáčoniho paláci. Na stretnutí sa preberali technické predpoklady pre inštaláciu zelenej strechy a rôzne typy skladieb vegetačných striech vhodných na vybranú strechu.

Predstavil som slovenskú asociáciu, ktorá má 18 členov, prešli sme si limitujúce faktory na trhu zelených striech, potenciál rozvoja a možnosti podpory a informoval som aj o nových Štandardoch pre zelené strechy, ktoré budú publikované začiatkom roka.
 
V paláci si uvedomujú potrebu aktívnych opatrení v súvislosti so zmenou klímy. Pozitívne príklady sú dôležité najmä v tejto dobe a som rád, že pani prezidentka Zuzana Čaputová robí osvetu zeleným opatreniam. Verím, že sa inšpirujú aj ostatné inštitúcie a tiež samosprávy.
 
Chcel by som za asociáciu poďakovať za prijatie v Grasalkovičovom paláci a verím, že vzájomnou osvetou napomôžeme urobiť naše mestá zelenšie a odolnejšie.
 
Buďte súčasťou pozitívnej zmeny klímy spolu s nami 🍀
 
Branislav Siklienka
predseda asociácie
 

Reportáž: Prezidentská kancelária chce byť prvou uhlíkovo neutrálnou inštitúciou na Slovensku si môžete prečítať na stránke tvnoviny.sk

 

Prezidentská kancelária –Poradenstvo v rámci auditu
Prezidentská kancelária –Poradenstvo v rámci auditu

zdroj: sk.wikipedia.org

Novinky