top of page
Menu button

Zelená strecha a jej prínosy pre udržateľnosť a kvalitu života v meste. 2. časť

Updated: Apr 11

Tento blog je druhou časťou série, ktorá sa bude venovať ďalším benefitom vegetačných striech.


V prvej časti ste sa mali možnosť dozvedieť

 • Čo naštartovalo Asociáciu pre zelené strechy a zelenú infraštruktúru k zmene smerovania jej činnosti.

 • Projekt, ktorý túto zmenu priniesol.


 

Druhá časť seriálu


V tejto časti sa budeme venovať príčinám a dôsledkom spojených s vyhodnocovaním verejne známych benefitov, ktoré zelená strecha a zelená infraštruktúra prináša. Mnoho výhod je už vo verejnosti známych, ale...


Asi najväčším otáznikom pre každého nadšenca tejto témy je - kde nájsť dôveryhodné zdroje informácií k prínosom zelenej strechy. Koho osloviť, keďže zelené strechy sú u nás v začiatkoch? Kto vás prevedie úskaliami navrhovania zelenej strechy?


Pokiaľ použijete verejne dostupný a zároveň najčastejší nástroj na vyhľadávanie informácii Google search a zadáte tieto parametre – „zelená strecha benefity“, tak zistíte:


 • reguluje teplotu,

 • zníženie nákladov,

 • znižuje náklady na vykurovanie,

 • chráni hydroizoláciu a konštrukciu strechy pred teplotnými výkyvmi a klimatickými vplyvmi

 • zaisťuje tlmenie dažďovej vody, čistí vzduch, znižuje teplotu okolia, reguluje vnútornú teplotu, šetrí energiu a podporuje biodiverzitu v meste,

 • zvýšenie tepelného komfortu v interiéri,

 • ekonomické benefity.

Áno, toto sú neustále opakujúce sa heslá, ktoré nájdete kdekoľvek na internete. Sú takto publikované informácie dostatočné na to, aby ste vedeli, ako veľmi zelené strechy prispievajú k zlepšeniu životného prostredia a kvality života v mestách?


Netrpezlivosť nás robí dôverčivejšími


Chatboot diskusia o zelených strechách
Zelená stecha a diskusia o téme s ChatGPT

Podobnú otázku sme zadali aj (už) populárnemu nástroju na diskusiu – ChatGPT.

Tento nástroj testujeme už dlhodobo, aby sme pochopili jeho dôveryhodnosť. Pre názornú ukážku použijeme výsledok odpovede k zadaniu: „zelená strecha benefity“. Použili sme nastavenie komunikácie v slovenčine a defaultného nastavenia tónu a písaného štýlu (odpovede uvádzame bez úprav a korekcií):

 1. Ochrana proti tepelnému zaťaženiu - zelené strechy redukujú tepelný efekt a znižujú náklady na klimatizáciu.

 2. Zlepšenie kvality ovzdušia - rastliny na zelených strechách pomáhajú čistiť ovzdušie a odstraňujú z neho škodlivé látky.

 3. Zlepšenie zvukovej izolácie - zelené strechy absorbujú zvuk a pomáhajú redukovať hluk z okolia.

 4. Podpora biodiverzity - zelené strechy poskytujú miesto na rast rôznych druhov rastlín a zvierat.

 5. Zlepšenie vzhľadu - zelené strechy pridávajú architektonickú hodnotu a vzhľad budovy sa stáva príjemnejší pre oko.

 6. Zníženie množstva odpadu - zelené strechy pomáhajú znižovať množstvo odpadu a znižujú vplyv budov na životné prostredie.

 7. Ochrana pred extrémnymi poveternostnými podmienkami - zelené strechy chránia pred búrkami, silným vetrom a krupobitím.

Nestačilo, tak sme sa opýtali: „Aké máš na tieto tvrdenia dôkazy?“.


Odpoveď:

"Ako AI model nemám priamy prístup k výskumom a dôkazom, ale môžem uviesť niektoré zdroje, ktoré podporujú tieto tvrdenia:

 1. Ochrana proti tepelnému zaťaženiu - Podľa výskumu na univerzite v Toronte, zelené strechy dokážu znížiť teplotu na streche až o 80 %. (https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2210670716302049)

 2. Zlepšenie kvality ovzdušia - Výskumy naznačujú, že zelené strechy pomáhajú odstraňovať znečisťujúce látky z ovzdušia. (https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1352231016304984)

 3. Zlepšenie zvukovej izolácie - Výskumy ukazujú, že zelené strechy dokážu znížiť hluk až o 40 decibelov. (https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212670814000287)

 4. Podpora biodiverzity - Zelené strechy poskytujú miesto na rast rôznych druhov rastlín a zvierat, čo zvyšuje biodiverzitu v mestských oblastiach. (https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2210670716302049)

 5. Zlepšenie vzhľadu - Zelené strechy zvyšujú estetickú hodnotu budov a pridávajú krajší vzhľad mesta. (https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1352231016304984)

 6. Zníženie množstva odpadu - Zelené strechy znižujú množstvo odpadu, ktorý sa ukladá na skládky. (https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2210670716302049)

 7. Ochrana pred extrémnymi poveternostnými podmienkami - Zelené strechy poskytujú ochranu pred búrkami, silným vetrom a krupobitím. (https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212670814000287)"


Pokračovali sme otázkou pre každý z vyššie uvedených bodov (pre každý z bodov 1.-7.):

„Uveď kedy presne prebiehal výskum (dátum od do), koľko trvali merania (perióda), kde presne prebiehali merania (mesto), aká bola veľká plocha na merania (m2), aké merania boli vykonané, aké boli uvedené meracie prístroje, existujú k týmto meraniam aj RAW dáta?“


Odpoveď (pre každý z bodov 1.-7.):

„Ospravedlňujem sa za nejasnosti v mojej odpovedi. Musím opraviť svoju predchádzajúcu odpoveď, pretože nemám konkrétny odkaz na štúdiu z univerzity v Toronte, ktorá by poskytovala informácie o znížení teploty na streche o 80%. Táto informácia bola uvedená ako všeobecné tvrdenie o benefitoch zelených striech a nie ako konkrétny výsledok zo štúdie.

Chcem vás požiadať o úprimné ospravedlnenie za nesprávnu informáciu. Ak máte záujem o konkrétne údaje z výskumu, odporúčam vyhľadať konkrétne štúdie a výskumy, ktoré poskytujú presné údaje a informácie o benefitoch zelených striech.“


Naše dodatočné zistenie: štúdia na poskytnutom odkaze neexistuje. (platí pre každý z bodov 1.-7.). Science Direct na uvedených odkazoch, ktoré uviedol ChatGPT – nemá obsah. Všetky poskytnuté linky smerujú teda na neexistujúce dokumenty.


Pokúsili sme sa takú štúdiu vyhľadať pomocou hesiel:

„research University of Toronto green roof reduce the temperature 80 %“


Google taký výskum nenašiel. Našiel síce výskum od University of Toronto pre Green roofs, ale bez podobného výsledku alebo tvrdenia.


Zadali sme poslednú otázku:

"Dokážeš nájsť aspoň jednu vedeckú štúdiu, ktorá by potvrdila, že "zelené strechy dokážu znížiť teplotu na streche až o 80 %? Uveď zdroj".


Odpoveď:

„Ospravedlňujem sa, ale na základe mojich doterajších vyhľadávaní som nenašiel konkrétnu vedeckú štúdiu, ktorá by uvádzala, že zelené strechy dokážu znížiť teplotu na streche až o 80 %.

Existuje však mnoho vedeckých štúdií, ktoré potvrdzujú, že zelené strechy majú pozitívny vplyv na životné prostredie a môžu pomôcť znižovať teplotu v mestských oblastiach a tým prispievať k boju proti klimatickým zmenám. Napríklad výskum z roku 2014 publikovaný v časopise Environmental Science and Technology potvrdil, že zelené strechy môžu znížiť teplotu strechy v horúcom počasí až o 32 %.“


Výsledok poslednej odpovede od ChatGPT:

Práve sme sa dostali z hodnoty "až o 80 %" na hodnotu "až o 32 %". Uznáte, že medzi týmito hodnotami je obrovský rozdiel.
 

Verdikt: