top of page

Zelená strecha a European Green Infrastructure Day

Updated: May 2, 2023

Blue (voda) + Green (zeleň) riešenia v zapojení s rozumným používaním prvkov obnoviteľných zdrojov energie pomáhajú porozumieť ako sa môžu riešiť niektoré príčiny antropogenickej tvorby Klimatickej zmeny. Namiesto komplexného pohľadu na to, ako ich prepojiť, sledujeme denne zbytočnú stratu času v tom, že namiesto spolupráce tu máme "profit-driven" lobistické súperenie prvoplánovej streľby do tmy. Klimatická zmena je komplexný fenomén. Riešenia musia byť komplexné a cross-sectors. Inak zlyháme.

Dňa 27. apríla 2023 sa konal zaujímavý European Green Infrastructure Day, na ktorý sme Vás pozývali:

European Green Infrastructure Day 2023
European Green Infrastructure Day 2023

V štyroch samostatných sekciách bolo možné sledovať komunikačný panel odborníkov v daných témach. Odborníci boli z EU Parlamentu, EU Komisie, privátneho sektora a NGOs.


Počas uvedenej virtuálnej udalosti ste sa mohli dozvedieť viac o nasledovných témach:

- zelená strecha,

- zelená infraštruktúra,

- vodný management v mestách,

- obnoviteľné zdroje,

- architektúra a prepojenie uvedených tém,

- ako pestovať potraviny na nevyužitých strechách,

a mnoho ďalších.


Prinášame Vám linky na nahratý stream z udalosti, vrátane popisu jednotlivých sekcií:


Session I – Green, efficient and solar-powered: key features of a sustainable building stock

Toto bola doslova energiou nabitá diskusia, pomedzi jednotlivé prednášky. Výsledkom boli vstupy aj do ďalších sekcií o tom, že na riešenie Klimatickej zmeny neexistuje len jedna jediná pilulka. Klimatická zmena je komplexný problém a potrebujeme jej antropogenické príčiny riešiť komplexne. Akékoľvek pretláčanie riešení, ktoré sú založené len na profitabilite sú cestou od jedného extrému k extrému druhému. Akékoľvek lobistické „profit-driven“ riešenia spôsobia nestabilitu riešení. A to je to posledné, čo potrebujeme v odstraňovaní príčin riešiť. Je to len to isté, čo sme robili doteraz. Neriešili sme príčiny, debatovali sme len o následkoch.

 

Session II – Greening urban spaces to help restore nature in Europe

 

Session III – Permeable cities for better water management, resilience and climate adaptation

Výborná sekcia, ktorej hlavným odkazom bolo – nepodceňujte masívny prínos Urban Water Cycle Management ako spojovateľa pre hľadanie riešení Urban Heat Islands a Klimatickej zmeny. Tento prínos je veľmi často prehliadaný celosvetovo, vrátane slovenských stratégií vlády, municipalít ako aj privátneho sektora. Naša Asociácia pracuje na týchto témach aj projektovo.

 

Session IV – One possible future of European cities: green, more beautiful and inclusive

Toto je doslova záver a spojovateľ predchádzajúcich tém, vrátane ukážok reálnych riešení z EU ako aj Brazílie.

 

Na záver pozdrav od prof. Manfred Köhler, prezidenta World Green Infrastructure Network. Nájdete tam nie len pozvánku na World Green Infrestructure Conferenece v Berlíne, ale aj na konferenciu Asociácie pre zelené strechy a zelenú infreštruktúru, ktorú chystáme 26.-29.9.2023 v Bratislave:

Ján Rapan

Viceprezident Asociácie

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page