top of page

Webinár: Zelené strechy a zelené fasády – cesta k zelenším mestám

Updated: Mar 16, 2023

Webinár SKGBC – Slovak Green Building Council, kde Asociácia pre zelené strechy a zelenú infraštruktúru prispela prezentáciou, ktorá sa zamerala na najčastejšie chyby pri realizácii zelených striech.

Webinár SKGBC – Slovak Green Building Council s účasťou prednášajúcich odborníkov na tému zelených striech a zelených fasád, kde Asociácia pre zelené strechy a zelenú infraštruktúru prispela prezentáciou na tému Zelené strechy – inšpiratívne príklady alebo „ako to nepokašlať“. Zamerali sme sa na časté chyby, ktoré sa vyskytujú v procese návrhu a realizácie zelených striech.

Webinárom nás sprevádzala pani Zuzana Vranayova z Technickej univerzity v Košiciach.

Ďakujeme za usporiadanie a možnosť zúčastniť sa.

Prednášky sa zúčastnili aj zástupcovia miest a obcí, čo nás nesmierne teší, pretože práve mestá najviac pociťujú negatívne dopady zmeny klímy

Pozrite si webinár zo záznamu:
13 views0 comments

Comentários

Avaliado com 0 de 5 estrelas.
Ainda sem avaliações

Adicione uma avaliação
bottom of page