top of page

Webinár: Vegetačné strechy pre odolnejšie a zelenšie mestá

Updated: Mar 17, 2023

V máji 2022 sa uskutočnil webinár na tému: "Výzva a princípy obehového hospodárstva v stavebnom sektore v podmienkach Slovenskej republiky."


V máji 2022 sa uskutočnil webinár, ktorý organizovala SAŽP (Slovenská agentúra životného prostredia ) na tému udržateľnosti. Cieľom webinára bolo ponúknuť prehľad o súčasnej a pripravovanej legislatíve v sektore stavebníctva, poskytnúť informácie o Pláne obnovy a odolnosti ale aj dobrovoľných nástrojoch environmentálnej politiky.


Branislav Siklienka, predseda Asociácia pre zelené strechy a zelenú infraštruktúru vystúpil s prednáškou na tému: "Vegetačné strechy pre odolnejšie a zelenšie mestá". Na webinári odzneli mnohé zaujímavé prezentácie, ktoré si môžete pozrieť na stránke Slovenská agentúra životného prostrediaBuďte súčasťou pozitívnej zmeny klímy spolu s nami.
16 views0 comments

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page