top of page

UNICEF Slovakia: Svet ktorý spolu tvoríme, HACKATHON 2022

Updated: Mar 17, 2023

18. - 19. marca 2022 sa v Bratislave konalo podujatie, ktorého cieľom bolo poskytnúť mladým ľuďom priestor pracovať na nápadoch v oblasti ekológie.
HACKATHON 2022, 18. - 19.3.2022
HACKATHON 2022, 18. - 19.3.2022

Témou tohto ročníka Eko Hackathon UNICEF bola VODA A VZDUCH. Mladí ľudia hľadali spôsoby ako reálne prispieť k čistejšiemu ovzdušiu, motivovaniu k ekologickému správaniu či neplytvaniu pitnou vodou.


Zapojiť sa mohli žiaci 8. a 9. ročníka a študenti stredných škôl, ktorí v tímoch hľadali riešenia s pomocou skúsených odborníkov. V rámci Hackathonu prezentoval Branislav Siklienka, predseda Asociácie pre zelené strechy a zelenú infraštruktúru prednášku o zelených strechách, ich benefitoch a ukázal príklady inšpiratívnych zelených striech zo zahraničia.
9 views0 comments

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page