top of page

Synergie zelených striech a fotovoltiky

Updated: Mar 17

22. marca 2022 prezentoval pre Slovenskú asociáciu fotovoltického priemyslu výhody synergie zelených striech a fotovoltiky prezident Asociácie ZSaZI Branislav Siklienka.

Seminár SAPI o Lokálnom zdroji, na pozvanie pána Jána Karabu, predsedu SAPI ( Slovenská asociácia fotovoltického priemyslu ), Branislav Siklienka prezentoval, výhody synergie zelených striech a fotovoltiky, ako môže zelená strecha napomôcť k zvýšeniu účinnosti FVE panelov a aké sú technické predpoklady a možnosti inštalácie takéhoto typu strechy.
10 views0 comments
bottom of page