top of page

Súťaž Zelená strecha 2024

Spúšťame už 3. ročník celoslovenskej súťaže Zelená strecha.

Súťaž Zelená strecha 2024

Asociácia pre zelené strechy a zelenú infraštruktúru, člen World Green Infrastructure Network (WGIN) pripravuje ďalší ročník unikátnej súťaže na Slovensku.


Súťaž Zelená strecha 2024


bude obsahovať len kategóriu Budovy a dve podkategórie:

- Rodinná zelená strecha (rodinné domy, vrátane garáží, ...)

- Verejná zelená strecha (obytné domy, komerčné a priemyselné budovy a budovy verejných organizácií, školy, škôlky, ...)


Súčasťou skúmaných podkategórií môžu byť:

- zelená strecha (intenzívna, extenzívna).


Dve hlavné podmienky pre nominácie:

- nominácia bola ku dňu registrácie do súťaže už skolaudovaná, pokiaľ to legislatíva vyžaduje

- nominácia nebola ocenená v predchádzajúcom roku našej súťaže

Ostatné podmienky nájdete na linke.


A opäť by sme radi:

- vyzvali každého, kto vlastní, navrhol, postavil, videl čokoľvek hodné nominácie = oslovte nás.

- navštívte náš web, kliknite na registráciu a zaregistrujte svoju zelenú strechu v jednej z kategórií.

- nezabudnite na kvalitnú fotodokumentáciu.

- naša porota následne navštívi registrované nominácie, ktoré prejdú úvodnou kontrolou.
 

Súťaž Zelená strecha 2024 - dôležité informácie


  • Začiatok registrácií zelených striech do súťaže: 15.5.2024

  • Uzávierka nominácii: 15. júna 2024

  • Vyhlásenie víťazov: Konferencia Zelené strechy pre odolnejšie mestá 2024 - 22.10.-23.10.2024


Kto sa môže prihlásiť?


Prihlášku môže podať do súťaže fyzická alebo právnická osoba, ktorá:

  • realizovala vegetačné súvrstvie,

  • podieľala sa na financovaní diela,

  • podieľala sa projekcii alebo realizácii diela,

  • je prevádzkovateľom alebo vlastníkom stavby.

 

Súťaž Zelená strecha 2024 poplatok za nomináciu


Registračný poplatok za každú nomináciu do súťaže:

  1. Členovia Asociácie zelených striech a zelenej infraštruktúry – 40€

  2. Ostatní účastníci súťaže - súkromná osoba (vlastník podľa LV) – 30€

  3. Ostatní účastníci súťaže - 100€


Registračný poplatok je nutné uhradiť na základe vystavenej faktúry, ktorú obdržíte po zaslaní prihlášky, a to bankovým prevodom na účet Asociácie pre zelené strechy a zelenú infraštruktúru.


Asociácia pre zelené strechy a zelenú infraštruktúru nie je platcom DPH.


Sledujte Blog a Novinky a emailové kampane Asociácie. Budeme Vás priebežne informovať o detailoch registrácie a priebehu súťaže.


Asociácia pre zelené strechy a zelenú infraštruktúru

Asociácia pre zelené strechy a zelenú infraštruktúru

21 views0 comments

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page