top of page

Súťaž Zelená strecha 2023

Updated: May 22, 2023

Spúšťame úvodnú kampaň k celoslovenskej súťaži Zelená strecha 2023.

súťaž Zelená strecha je súčasťou konferencie Zelené strechy pre viac odolnejšie mestá 2023
súťaž Zelená strecha je súčasťou konferencie Zelené strechy pre viac odolnejšie mestá 2023

Asociácia pre zelené strechy a zelenú infraštruktúru, člen Európskej federácie Asociácií zelených striech a stien (EFB) pripravuje ďalší ročník unikátnej súťaže na Slovensku.


Súťaž Zelená strecha 2023


bude obsahovať len kategóriu Budovy a dve podkategórie:

- Rodinná zelená strecha (rodinné domy, vrátane garáží, ...).

- Verejná zelená strecha (obytné domy, komerčné a priemyselné budovy a budovy verejných organizácií).


Súčasťou skúmaných podkategórií môžu byť:

- zelená strecha (intenzívna, extenzívna).


Dve hlavné podmienky pre nominácie:

- nominácia bola ku dňu registrácie do súťaže už skloaudovaná, pokiaľ to legislatíva vyžaduje,

- nominácia nebola ocenená v predchádzajúcom roku našej súťaže.

Ostatné podmienky zverejníme na našom webe.


Ako už obyčajne:

- vyzývame každého, kto vlastní, navrhol, postavil, videl čokoľvek hodné nominácie = oslovte nás.

- sledujte informácie z našich kampaní, pretože o chvíľu spustíme registráciu nominácií na webe Asociácie.

- nezabudnite na kvalitnú fotodokumentáciu.

- naša porota následne navštívi registrované nominácie, ktoré prejdú úvodnou kontrolou.


Základné informácie o súťaži nájdete tu.

 

Súťaž Zelená strecha 2023 - uzávierka prihlášok


Uzávierka nominácii: 30. júna 2023.

 

Súťaž Zelená strecha 2023 bude vyhodnotená


počas konferencie Zelené strechy pre viac odolnejšie mestá 2023

Kedy: 26.- 27. 9. 2023 (utorok, streda) s celodenným programom

Kde: hotel Park Inn by Radisson Danube, Bratislava

Viacej informácii nájdete na našom webe tu.


 

Súťaž Zelená strecha 2023 poplatok za nomináciu


Registračný poplatok za každú nomináciu do súťaže:

  1. Členovia Asociácie zelených striech a zelenej infraštruktúry – 30€

  2. Ostatní účastníci súťaže – 100€

Registračný poplatok je nutné uhradiť na základe vystavenej faktúry, ktorú obdržíte po zaslaní prihlášky, a to bankovým prevodom na účet Asociácie pre zelené strechy a zelenú infraštruktúru SK6275000000004028710600.


Asociácia pre zelené strechy a zelenú infraštruktúru nie je platcom DPH.


Sledujte Blog a Novinky a emailové kampane Asociácie. Budeme Vás priebežne informovať o detailoch registrácie, ...

 

A niečo na záver k téme Súťaž Zelená strecha 2023


Budúci rok (2024) chystáme rozšírenú verziu súťaže s novými kategóriami:

- Blue a Green Design

- Veda a Výskum

- TOP reportáž/článok (podpora informovania spoločnosti)

- TOP myšlienka podporujúca či už prevádzkovú efektívnosť, alebo znižovanie dopadov Klimatickej zmeny.
Asociácia pre zelené strechy a zelenú infraštruktúru

Asociácia pre zelené strechy a zelenú infraštruktúru

127 views0 comments

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page