top of page

Pozvánka na online webinár "GREEN BUILDING ACADEMY 2023"

Organizácia SKGBC si vás dovoľuje pozvať na webinár s názvom Udržateľné narábanie s vodou a udržateľná zeleň, ktorý organizuje Slovenská rada pre zelené budovy v rámci série vzdelávacích seminárov zameraných na udržateľnú výstavbu.

KEDY: 16. mája 2023, 9:00–11:30 hod.

KDE: online cez Zoom


Naša partnerská organizácia SKGBC predstavuje sériu siedmich online webinárov, v rámci ktorých sa prednášajúci zamerajú na rôzne aspekty udržateľnosti v stavebníctve.


PREDNÁŠAJÚCI:


prof. Ing. Zuzana Vranayová, PhD., Technická univerzita v Košiciach prof. Ing. Martina Zeleňáková,PhD., Technická univerzita v Košiciach doc. Ing. Marián Vertaľ, PhD., Technická univerzita v Košiciach Ing. Roman Macko, riaditeľ divízie Živé stavby LIKO-S


MODUL – V.

Udržateľné narábanie s vodou a udržateľná zeleň

Odborný webinár je spoplatnený – na webinár je potrebné sa vopred zaregistrovať.


Účastnícky poplatok: 49 EUR + DPH za jeden modul – člen SKGBC, SKA, SKSI 79 EUR + DPH za jeden modul – nečlen SKGBC, SKA, SKSI

Modul je zaradený do systému Profesijného vzdelávania architektov Slovenskej komory architektov (SKA) ako podujatie B (10 kreditov).

Jednotlivé moduly sú zahrnuté do systému celoživotného vzdelávanie Slovenskej komory stavebných inžinierov (SKSI).


Po ukončení série webinárov bude účastníkom, ktorí absolvovali všetkých sedem modulov, udelený CERTIFIKÁT.


49 views0 comments

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page