top of page
Menu button

Pozvánka na online webinár "GREEN BUILDING ACADEMY 2023"

Organizácia SKGBC si vás dovoľuje pozvať na webinár s názvom Udržateľné narábanie s vodou a udržateľná zeleň, ktorý organizuje Slovenská rada pre zelené budovy v rámci série vzdelávacích seminárov zameraných na udržateľnú výstavbu.

KEDY: 16. mája 2023, 9:00–11:30 hod.

KDE: online cez Zoom


Naša partnerská organizácia SKGBC predstavuje sériu siedmich online webinárov, v rámci ktorých sa prednášajúci zamerajú na rôzne aspekty udržateľnosti v stavebníctve.


PREDNÁŠAJÚCI:


prof. Ing. Zuzana Vranayová, PhD., Technická univerzita v Košiciach prof. Ing. Martina Zeleňáková,PhD., Technická univerzita v Košiciach doc. Ing. Marián Vertaľ, PhD., Technická univerzita v Košiciach Ing. Roman Macko, riaditeľ divízie Živé stavby LIKO-S


MODUL – V.

Udržateľné narábanie s vodou a udržateľná zeleň

Odborný webinár je spoplatnený – na webinár je potrebné sa vopred zaregistrovať.


Účastnícky poplatok: 49 EUR + DPH za jeden modul – člen SKGBC, SKA, SKSI 79 EUR + DPH za jeden modul – nečlen SKGBC, SKA, SKSI

Modul je zaradený do systému Profesijného vzdelávania architektov Slovenskej komory architektov (SKA) ako podujatie B (10 kreditov).

Jednotlivé moduly sú zahrnuté do systému celoživotného vzdelávanie Slovenskej komory stavebných inžinierov (SKSI).


Po ukončení série webinárov bude účastníkom, ktorí absolvovali všetkých sedem modulov, udelený CERTIFIKÁT.


27 views0 comments