top of page
Menu button

Konferencia Zelené strechy pre viac odolnejšie mestá 2023

Spúšťame úvodnú kampaň k našej konferencii, ktorá sa stáva ikonou v oblasti Blue a Green Infrastructure na Slovensku, s presahom do zahraničia.


Asociácia pre zelené strechy a zelenú infraštruktúru, člen Európskej federácie Asociácií zelených striech a stien (EFB) pripravuje ďalší ročník unikátnej konferencie na Slovensku.


Konferencia Zelené strechy pre viac odolnejšie mestá 2023 má niekoľko významných zmien:

- Konferencia bude dvojdňová.

- Tretí deň bude tradičná edukačná exkurzia za krásami Zelených a modrých riešení.

- Bude viacej prednášok ako len prezentácií.

- Každý deň bude veľký diskusný panel s prednášajúcimi, aby sme vedeli zhrnúť poznatky, otázky a námety k daným témam.


Ako už obyčajne:

- Na záver konferencie vyhlásime výsledky súťaže Zelená strecha 2023.

- Budú aj stánky partnerov, ktorí sa môžu pochváliť svojimi riešeniami.

- Výborný networking pre účastníkov konferencie.

- Večerný raut na záver prvého dňa konferencie.

- Štvorhviezdičkový environment.

- 100% istota, že "Blue a Green Infrastructure" nebude len zástupný "buzzword".Môžete sa pripraviť na mnohých významných zahraničných, domácich spíkrov a tém v oblastiach:

- Vedy a výskum,

- Energeitickej efektívnosti,

- Dizajnovej fázy projektov,

- Technológií,

- Konštrukčných riešení,

- Realizačnej fázy,

- Údržby,

- Financovanie projektov (vedy, výskumu, dizajnu, realizácie, ...).


konferencia Zelené strechy pre viac odolnejšie mestá 2023, oblasti programu
konferencia Zelené strechy pre viac odolnejšie mestá 2023, oblasti programu

A samozrejme stretnete aj ikonu výskumu v oblasti Green infrastructure prof. Dr. Ing. Manfred KÖHLER, ktorý otvorí vedeckú časť konferencie s prednáškou o svojom +40 ročnom výskume v tejto oblasti:


Manfred KÖHLER
prof. Dr. Ing. Manfred KÖHLER

Pre koho je určená konferencia Zelené strechy pre viac odolnejšie mestá 2023


Gov a Municipality:

organizácie v pôsobnosti štátu a samospráv, nakoľko téma zasahuje komplexný prierez Plánu obnovy, Adaptačných opatrení ako aj strategických dokumentov v oblasti Klimatickej zmeny.


Edukačná oblasť:

Univerzity, školstvo, vzdelávacie inštitúcie.


Veda a výskum:

organizácie pôsobiace v oblasti výskumu riešení na znižovanie antropogenických príčin Klimatickej zmeny, ako aj dopadov.


Správcovské organizácie:

Správcovia bytového a nebytového fondu, Spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov.


Business segment:

Architekti (statika, krajina, budovy, ...).

Výroba materiálov, prvkov pre Blue a Green Infrastructure.

Realizátori a údržba Blue a Green Infrastructure.

Developeri.

Financujúce organizácie (Investori, banky, fondy).

Energetické organizácie (výroba, distribúcia, spotreba).


Stavovské organizácie:

Záujmové združenia, asociácie a organizácie s presahom uvedených tém a oblastí.


... ktokoľvek so záujmom zvyšovať svoju edukáciu, vytvoriť nové kontakty a pokúsiť sa o zmenu, ktorá môže prispieť k lepším podmienkam pre našich potomkov.Najdôležitejšie údaje: konferencia Zelené strechy pre viac odolnejšie mestá 2023


Konferencia

Kedy: 26.- 27. 9. 2023 (utorok, streda) s celodenným programom

Večerný raut: 26.9.2023 po ukončení prvého dňa konferencie

Kde: hotel Park Inn by Radisson Danube, BratislavaExkurzia

Kedy: 28. 9. 2023 (štvrtok)

Kde: celodenná exkurzia autobusom, budeme komunikovať detaily

Tento blok má obmedzený počet osôb.


Organizátor: Asociácia pre zelené strechy a zelenú infraštruktúru