top of page

Konferencia Klimaticky odolnejšie mestá 2023

Updated: Aug 24, 2023

Spúšťame úvodnú kampaň k našej konferencii, ktorá sa stáva ikonou v oblasti Blue a Green Infrastructure na Slovensku, s presahom do zahraničia.


Asociácia pre zelené strechy a zelenú infraštruktúru, člen Európskej federácie Asociácií zelených striech a stien (EFB) pripravuje ďalší ročník unikátnej konferencie na Slovensku.​Nad podujatím prevzala záštitu prezidentka Slovenskej republiky pani Zuzana Čaputová.


Konferencia Klimaticky odolnejšie mestá 2023 má niekoľko významných zmien:

- Konferencia bude dvojdňová.

- Tretí deň bude tradičná edukačná exkurzia za krásami Zelených a modrých riešení.

- Bude viacej prednášok ako len prezentácií.

- Každý deň bude veľký diskusný panel s prednášajúcimi, aby sme vedeli zhrnúť poznatky, otázky a námety k daným témam.


Ako už obyčajne:

- Na záver konferencie vyhlásime výsledky súťaže Zelená strecha 2023.

- Budú aj stánky partnerov, ktorí sa môžu pochváliť svojimi riešeniami.

- Výborný networking pre účastníkov konferencie.

- Večerný raut na záver prvého dňa konferencie.

- Štvorhviezdičkový environment.

- 100% istota, že "Blue a Green Infrastructure" nebude len zástupný "buzzword".Môžete sa pripraviť na mnohých významných zahraničných, domácich spíkrov a tém v oblastiach:

- Vedy a výskum,

- Energeitickej efektívnosti,

- Dizajnovej fázy projektov,

- Technológií,

- Konštrukčných riešení,

- Realizačnej fázy,

- Údržby,

- Financovanie projektov (vedy, výskumu, dizajnu, realizácie, ...).


konferencia Zelené strechy pre viac odolnejšie mestá 2023, oblasti programu
konferencia Zelené strechy pre viac odolnejšie mestá 2023, oblasti programu

A samozrejme stretnete aj ikonu výskumu v oblasti Green infrastructure prof. Dr. Ing. Manfred KÖHLER, ktorý otvorí vedeckú časť konferencie s prednáškou o svojom +40 ročnom výskume v tejto oblasti:


Manfred KÖHLER
prof. Dr. Ing. Manfred KÖHLER

Kto bude prednášať:


prof. Dr. Ing. Manfred Koehler, prezident World Green Infrastructure Network, Nemecko,


dr. ing. Marta Weber-Siwirska, PhD, Wroclaw University of Environmental and Life Science, Poľsko


Mgr. Jozef Pecho, klimatológ, Slovenský hydrometeorologický ústav


Ing. Marek Sokáč, PhD., predseda Vedeckej Rady Ústavu hydrológie, SAV


RNDr. Timotej Brenkus, SAŽP, riaditeľ sekcie environmentalistiky


Ing. arch. Ondrej Horváth, vedúci odboru územného rozvoja a koncepcií, mesto Trnava


Ing. Pavel Dostál, predseda sekcie zelené strechy, Česká republika


Ing. Jana Tóth, špecialistka na financovanie projektov z verejných zdrojov


a mnoho ďalších...


spolu zažijeme 24 odborných prednášok a budete mať možnosť porozprávať sa súčastníkmi konferencie na večernom networkingu. Prepájanie je dôležité, pretože spájaním dokážeme urobiť pre naše mestá a nasledujúce generácie viac.


Pre koho je určená konferencia Klimaticky odolnejšie mestá 2023


Gov a Municipality:

organizácie v pôsobnosti štátu a samospráv, nakoľko téma zasahuje komplexný prierez Plánu obnovy, Adaptačných opatrení ako aj strategických dokumentov v oblasti Klimatickej zmeny.


Edukačná oblasť:

Univerzity, školstvo, vzdelávacie inštitúcie.


Veda a výskum:

organizácie pôsobiace v oblasti výskumu riešení na znižovanie antropogenických príčin Klimatickej zmeny, ako aj dopadov.


Správcovské organizácie:

Správcovia bytového a nebytového fondu, Spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov.


Business segment:

Architekti (statika, krajina, budovy, ...).

Výroba materiálov, prvkov pre Blue a Green Infrastructure.

Realizátori a údržba Blue a Green Infrastructure.

Developeri.

Financujúce organizácie (Investori, banky, fondy).

Energetické organizácie (výroba, distribúcia, spotreba).


Stavovské organizácie:

Záujmové združenia, asociácie a organizácie s presahom uvedených tém a oblastí.


... ktokoľvek so záujmom zvyšovať svoju edukáciu, vytvoriť nové kontakty a pokúsiť sa o zmenu, ktorá môže prispieť k lepším podmienkam pre našich potomkov.Najdôležitejšie údaje: konferencia Klimaticky odolnejšie mestá 2023


Konferencia

Kedy: 26.- 27. 9. 2023 (utorok, streda) s celodenným programom

Večerný raut: 26.9.2023 po ukončení prvého dňa konferencie

Kde: hotel Park Inn by Radisson Danube, BratislavaExkurzia

Kedy: 28. 9. 2023 (štvrtok)

Kde: celodenná exkurzia autobusom, budeme komunikovať detaily

Tento blok má obmedzený počet osôb.


Organizátor: Asociácia pre zelené strechy a zelenú infraštruktúruVstupné (osobná účasť)


Člen Asociácie 209 € / pri kúpe vstupeniek do 15.8.2023 - 169 €

Nečlen Asociácie 299 €/ pri kúpe vstupeniek do 15.8.2023 - 239 €


Exkurzia: jednotné vstupné 39€


Vstupné (on-line Stream)


Jednotná cena - 220 €

(online sream prístup je na zaregistrovanú osobu, nedá sa zdielať)


Asociácia pre zelené strechy a zelenú infraštruktúru nie je platcom DPH.Sledujte Blog a Novinky a emailové kampane Asociácie. Budeme Vás priebežne informovať o detailoch registrácie, o programe, spíkroch, ...
Asociácia pre zelené strechy a zelenú infraštruktúru

667 views0 comments

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page