top of page

Konferencia: „Zelené strechy pre odolnejšie mestá 2022“

Updated: Mar 17, 2023

Na konferencii sa stretlo 135 účastníkov a 14 spíkrov zo siedmych krajín sveta. Odštartuje konferencia „Zelené strechy pre odolnejšie mestá 2022“ zelený reštart slovenského stavebníctva?

Termín: 28.9. 2022 – 29.9.2022

Miesto: Park Inn by Radisson Danube Bratislava

Registrácia: 8:00 – 8:50

Začiatok konferencie: 9:00


Organizátor:

Asociácia pre zelené strechy a zelenú infraštruktúru logo

Konferencia je určená: architektom, projektantom, zástupcom samosprávy a štátnej správy, stavebným firmám, developerom, pedagógom, študentom a nadšencom vodozádržných opatrení

 

PROGRAM:


28.9.2022: Prezentácie


9:00-9:15 Príhovor pána ministra Jána Budaja


9:15-9:30 Otvorenie konferencie


9:30-09:50 Zelené strechy – inovácie pre budúcnosť, Dusty Gedge, prezident European Federation of Green Roof and Living Wall Associations (EFB)


09:50-10:10 Štandardy pre navrhovanie, realizáciu a údržbu zelených striech, Zuzana Beerová, AGRO CS Slovakia


10:10-10:30 Životnosť zelených striech z pohľadu strešných substrátov, Dagmara Fábriová


10:30-10:45 COFFE BREAK


10:45-11:05 Systémové podpory zelených striech v zahraničí, Pavel Dostál, predseda sekcie Zelené strechy, Česká republika


11:05-11:25 Šedo-modro-zelená infraštruktúra, Martin Vysoký, architekt .edge, Švédsko


11:25-11:45 Voda v sídlach – samosprávy múdro hospodáriace s vodou, Martina Paulíková, Ekopolis


11:45-12:05 EIA – príprava stavebných projektov a zelené opatrenia, Vladimír Kočvara, ADONIS CONSULT


12:05-12:25 Skrytý potenciál tepelných ostrovov v mestách, Ján Rapan, konzultant v oblasti klimatických zmien


12:30-13:30 OBED


13:30-13:50 Biosolárne zelené strechy – riešenie pre mestá, Andreas Dreisiebner, Švajčiarsko


13:50-14:10 Prečo SPP podporuje synergiu fotovoltiky a zelenej strechy, Rastislav Nemec, SPP


14:10-14:30 Tvorba zelenej infraštruktúry na Slovensku – 10 rokov praxe, CORWIN


14:30-14:50 Zelené strechy – pohľad developera, Branislav Bošák, YIT


15:00-15:20 COFFE BREAK


15:20-15:40 Zelené fasády, Elisabeth Gruchmann, GRÜNSTATTGRAU, Rakúsko


15:40-16:00 Pestovanie na strechách v mestskom ekosystéme, Pete Ellis, USA


16:00-17:00 Zelená strecha roku 2022 – vyhlásenie víťazov


17:30-22:00 Večerný raut / networking


Na konferencii budú vyhlásení víťazi súťaže „Zelená strecha roku 2022“


29.9.2022: Exkurzia po najlepších zelených strechách a zelných fasádach v Bratislave a vo Viedni

 

Zelené strechy majú veľa benefitov, ktoré nám pomáhajú adaptovať sa na negatívne dopady zmeny klímy. Každoročne zažívame sucho, horúčavy, či povodne. Vegetačné strechy pomáhajú ochladzovať tepelné ostrovy v mestách, zadržujú dažďovú vodu, aby neodtekala do kanalizácie, zvyšujú biodiverzitu, či vytvárajú nové pobytové priestory v administratívnych alebo obchodných centrách. Taktiež sa výborne kombinujú s fotovoltikou a zlepšujú jej účinnosť.


Aby zelené strechy dlhodobo fungovali a plnili svoju funkciu, je potrebné, aby boli inštalované správnym spôsobom. Preto Asociácia pre zelené strechy vydala Štandardy pre navrhovanie, realizáciu a údržbu vegetačných striech, ktoré vám na konferencii predstavíme.


„Pozrite sa na vašu strechu inými očami“

Cenník konferencie:

Konferencia + večerný networking (štandardná cena) 199,00 €

Konferencia + večerný networking (zľavnený: Členovia Asociácie pre zelené strechy, EFB, štatna správa, samospráva, univerzity, študenti) 129,00 €

Exkurzia – zelené strechy/fasády (Bratislava, Viedeň) 20,00 €

Večerný networking 49,00 €


 

V programe vystúpili:

Dusty Gedge

Dusty Gedge

Profesionál v oblasti zelenej infraštruktúry, rečník, fotograf a ochranca prírody V súčasnosti je Dusty Gedge prezidentom Európskej federácie asociácií zelených striech (EFB) a zakladateľom Livin


groofs.org uznávanou autoritou, dizajnérom a konzultantom v oblasti zelených striech a zelenej infraštruktúry. Spolupracuje s Garym Grantom pre Green Infrastructure Consultancy Ltd. Dusty jel celý život pozorovateľom vtákov a má veľký záujem o prírodu, či už ide o divé včely, motýle alebo poľné kvety. Pozorovanie vtáctva ho nasmerovalo v jeho kariére k zelenej infraštruktúre.Profesionál v oblasti zelenej infraštruktúry, rečník, fotograf a ochranca prírody V súčasnosti je Dusty Gedge prezidentom Európskej federácie asociácií zelených striech (EFB) a zakladateľom Livingroofs.org uznávanou autoritou, dizajnérom a konzultantom v oblasti zelených striech a zelenej infraštruktúry. Spolupracuje s Garym Grantom pre Green Infrastructure Consultancy Ltd. Dusty jel celý život pozorovateľom vtákov a má veľký záujem o prírodu, či už ide o divé včely, motýle alebo poľné kvety. Pozorovanie vtáctva ho nasmerovalo v jeho kariére k zelenej infraštruktúre.

Rastislav Nemec

Rastislav nemec

Ing. Rastislav Nemec je riaditeľom divízie rozvoja podnikania v Slovenskom plynárenskom priemysle, a. s. od februára 2021. Divízia, ktorú riadi, má kompetencie a zodpovednosti za vytváranie a realizáciu strategických rozvojových príležitostí v oblastiach budovania obnoviteľných zdrojov energií (OZE), najmä fotovoltických a veterných elektrární, ďalej produkcie alternatívnych nízko emisných energií a palív, vrátane biometánu a zeleného vodíka a v neposlednom rade v oblasti poskytovania moderných energetických služieb a riešení, akými je napr. agregácia. Rastislav Nemec bol pred príchodom do SPP na strane poradenskej spoločnosti manažérom projektu a hlavným expertom pre vytvorenie novej vízie a stratégie SPP do roku 2030, ktorá sa od roku 2020 postupne implementuje.


Andreas Dreisiebner

Andreas Dreisiebner

Vyštudoval krajinnú architekrúru a od roku 1992 podniká vo vlastnej záhradníckej firme A777 Garden design, www.a777.ch a taktiež je aktívny v oblasti vertical green a indoor gardening www.junglefever.ch Viac ako 25 rokov sa venuje obnoviteľným energiám. Od roku 2008 je v spoločnosti Solarspar zodpovedný za výskum a vývoj. Zameriava na riešenia kombinovanej zelenej strechy a fotovoltických panelov ako systémového riešenia pre extrémne podmienky v horách. Realizoval testovacie projekty vo Winterthure, Arose, Jakutsku a v Moskve. Od jesene 2015 je členom skupiny expertov na obnoviteľnú energiu pri Európskej hospodárskej komisii OSN, www.unece.org.
Pavel Dostál


Pavel Dostál

Pôsobí ako konateľ vo firme GreenVille service s.r.o., ktorá sa zaoberá realizáciami zelených striech od roku 2012. Pavel Dostal je tiež predseda odbornej sekcie Zelené střechy při Svazu zakládání a údržby zeleně združujúca firmy a organizácie profesionálne sa zaoberajúce zeleňou na budovách. Je aktívnym členom pracovných skupín České rady pro šetrné budovy (CZGBC) a jedným z viceprezidentov medzinárodnej organizácie EFB združujúci národné asociácie zelených striech v európskych krajinách.

Elisabeth Gruchmann

Elisabeth Gruchmann

Vyštudovala krajinnú architektúru a pomáhala pri založení rakúskeho inovačného laboratória pre zelené strechy a zelené fasády GRÜNSTATTGRAU, kde pracuje ako projektová manažérka vo Viedni. Je generálnou tajomníčkou Európskej federácie zelených striech a fasád (EFB), ktorá združuje európske národné asociácie. Zameriava sa na biosolárne zelené strechy, mestskú biodiverzitu a garanciu kvality. Bola súčasťou pracovnej skupiny pre tvorbu rakúskeho štandardu zelenej steny ÖNORM L 1136, ktorý bol vydaný v apríli 2021.Martin Vysoký

Martin Vysoký

Krajinný architekt, ktorý pracuje v konzultačnej spoločnosti Edge, ktorá sídli v švédskom Malmö. Zameriava sa na tvorbu multifunkčných verejných priestorov, ktoré prispievajú ku kvalite mestského života. Je spoluautorom príručky Živé ulice – príručka k Bluegreengrey systémov, ktorá bola vytvorená pre deväť švédskych samospráv a ktorá vychádza z niekoľkoročného výskumu a aplikácie týchto systémov v mestskom prostredí. Vo svojej prezentácii bude hovoriť o medzioborovom prístupe, ktorý ukazuje ako spojiť funkcie hospodárenia s dažďovou vodou, výsadbového a koreňového priestoru pre vegetáciu a spevnené povrchy pre dopravu na tej istej ploche a tom istom objeme s cieľom zabezpečenia ekosystémových služieb a zvýšenia klimatickej odolnosti mestských priestorov.

Pete Ellis

Pete Ellis

Odborník na zelené strechy. Jeho spoločnosť sídli v Bostone a má viac ako desaťročné skúsenosťami v tomto odvetví. Pete je oddaný obhajca, pedagóg a realizátor zelených striech a pevne verí v regeneračnú silu zelenej infraštruktúry a riešení založených na prírode. Pete, ktorý pochádza z rôznorodého prostredia v oblasti umenia, stavebníctva, dizajnu a poľnohospodárstva, má holistický prístup k svojej práci, s dôrazom na interdisciplinárne myslenie a spoluprácu. Spolu so svojím tímom v Recover Green Roofs vyvinul a inštaloval zelené strechy a strešné farmy po celých Spojených štátoch, pričom neúnavne pracoval na podpore začlenenia prírody do našich zastavaných miest.Branislav Bošák

Branislav Bošák

Vo YIT Slovakia som už 5 rokov a mojou úlohou je prinášať novinky v oblasti stavebníctva, či už je to prefabrikácia, udržateľnosť v stavebníctve alebo aj nové technologické a energo riešenia. Následne sa snažíme tieto riešenia preniesť do našich projektoch, čo je veľmi ťažká a dlhodobá práca kým sa aj prejaví navonok. Takisto aj spätné získavanie informácií z našich projektov, aby sme dobré riešenia aplikovali aj inde a zlým riešeniam sa vyvarovali patrí k mojej práci.Ján Rapan

Ján Rapan

Dátový vedec a konzultant v oblasti Energetiky a Telekomunikácií, ktorý sa venuje výskumu v oblasti Klimatickej zmeny. Spolupracuje s medzinárodnými vedeckými centrami a vydáva hĺbkové analýzy a riešenia na minimalizáciu dopadov Klimatickej zmeny. Je aj predsedom spoločenstva Naša Sibírska, kde sa venuje projektom revitalizácie starého bytového fondu a znižovaniu dopadov Urban heat islands.


Martina Paulíková

Martina Paulíková

Vyštudovala ochranu prírody a krajiny na Fakulte ekológie a environmentalistiky Technickej univerzity vo Zvolene. V súčasnosti pracuje pre Nadáciu Ekopolis ako programová manažérka. Na Úrade splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti pracuje na zapojení občianskej spoločnosti do programovania európskych štrukturálnych a investičných fondov 2021 – 2027 v oblasti 2. Zelená Európa. V roku 2020 – 2021 pôsobila ako externá koordinátorka tvorby koncepcie vodnej politiky na Ministerstve životného prostredia SR, kedy za účasti širokej škály stakeholderov vznikol nový rámec pre udržateľné.

Predmetom jej záujmu je participácia verejnosti na rozhodovaní o životnom prostredí, ochrana a udržateľné využívanie vôd, ako aj ochrana sídelného prostredia. Je členkou monitorovacieho výboru pre Operačný program Kvalita životného prostredia, kde zastupuje sieť environmentálnych organizácií Ekofórum.

Zuzana Beerová

Zuzana Beerová

Obchodný manažér spoločnosti AGRO CS Slovakia a.s., záhradný a krajinný architekt. Po absolvovaní štúdia na Fakulte záhradníctva a krajinného inžinierstva v Nitre, Zuzana postupne začala uplatňovať nadobudnuté skúsenosti z oboru v spoločnosti AGRO CS Slovakia a.s., kde od roku 2014 až dodnes pôsobí ako obchodný manažér PROFI. Špecializuje sa a zastrešuje predaj kompletného sortimentu pre vegetačné strechy a parkové úpravy na slovenskom trhu. Aktívne sa podieľa na návrhu správneho a funkčného vegetačného súvrstvia na rôznych projektoch extenzívnych a intenzívnych striech.

 

Partneri konferencie:152 views0 comments

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page