top of page

Konferencia: WOF – World of Freight, Bratislava

Updated: Mar 16, 2023

Medzinárodná konferencia, ktorá sa konala v dňoch 6.- 8. októbra 2021
Medzinárodná konferencia WOF – World of Freight, Bratislava
Medzinárodná konferencia WOF – World of Freight, Bratislava

Konferencia v Bratislave s medzinárodnou účasťou spoločností, kde sme za Asociáciu pre zelené strechy a zelenú infraštruktúru mali v diskusnom paneli predsedu Branislava Siklienku. Témou boli diskusie a možnosti inštalácie zelených striech na priemyselných halách a znižovanie uhlíkovej stopy.Tieto typy stavieb zaberajú obrovskú plochu pozemkov, na ktorých bola zväčša pred ich výstavbou zeleň. Preto je potrebné takýto zásah kompenzovať a zabezpečiť, aby voda z plôch zostávala, čo najviac v danej lokalite. Na to je možné využiť zelené strechy, dažďové záhrady, retencie alebo vode priepustné parkovacie plochy.


Prezident asociácie ZSaZI Branislav Siklienka, konferencia WOF
Prezident asociácie ZSaZI Branislav Siklienka, konferencia WOF

Zistite viac informácií na WOF Expo:3 views0 comments

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page