top of page

Klimatické zmeny na Gemeri - edukatívne video

Updated: Mar 16

8. júna a 11. novembra 2021 sa konala online konferencia. Pri tejto príležitosti bolo natočené edukatívne video o zelených strechách.


Konferencia "Klimatické zmeny na Gemeri – ako ďalej?" s odborníkmi z oblasti klimatológie, vodohospodárstva, energetiky a ďalších oblastí.


Online konferencia sa konala pre samosprávy, odborníkov a verejnosť. Pre účely tejto konferencie sme natočili video o zelených strechách a prezentovali aj význam zelených striech pre mestá obce.


Organizátor: CUE Gemer – Centrum udržateľnej energetiky Gemer

Video: Branislav Siklienka, realizátor zelených striech a prezident Asociácie ZSaZI3 views0 comments
bottom of page